Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5058 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Το πρώτο κουδούνι...
• Χτύπησε την
Δευτέρα σε όλα
τα σχολεία του
νομού Καρδίτσας.
• Φέτος οι επίσημοι αγιασμοί έγιναν στο 6ο
Δημοτικό Σχολείο
και στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας

Koινωνία
Επιστροφή στα θρανία
με Χαμόγελο!
Σχολικό bazaar στην
Καρδίτσα

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Θέματα
1ος Δημοσιογραφικός
Διαγωνισμός με θέμα
«Ένα άρθρο για την
Κάσο»
Óåë. 7

s

s

Óåë. 4- 5