Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 11-ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 278 69
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Αύξηση του
ανταγωνισμού στην
ελληνική αγορά
ενέργειας
Μπραντεφέρ ανάπτυξης και
λιτότητας μεταξύ των 27 της Ε
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για την
αύξηση της πρόσβασης ανταγωνιστν
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
( ΔΕΗ) στην ηλεκτρική ενέργεια.
Συγκεκριμένα , η Επιτροπή τονίζει ότι
έχει καταστήσει νομικά δεσμευτικά , βάσει των αντιμονοπωλιακν κανόνων της
ΕΕ , τα μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα για
να δοθεί η δυνατότητα στους ανταγωνιστές της ΔEΗ να αγοράζουν περισσότερη
ηλεκτρική ενέργεια σε πιο μακροπρόθε
σμη βάση . Η Ελλάδα υπέβαλε τα μέτρα αυτά για να ε ΣΜ
διαλόγου ως σημείου εκίνησης
μίας συζήτησης
που θα διαρχέσει
μήνες .
αΘα έχουμε ανάγκη από μία 1σορροπία ανάμεσα στην δη μοσιονομική σταθερότητα και την στή
ριξη της ανάκαμΨης , δήλωσε ο
αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επι .
τροπής Βάλντις
Ντομπρόβσκις.
σημαντικό
είναι να οικοδο"Ράλι" στα
ελληνικά ομόλογα
μετά τις
ανακοινσεις
μηθεί μία συναί νεση και να μην
αφεθούμε στον
Οι υπουργοί Οικονομικν της ΕΕ συνέρχονται στην Σλοβενία και η ανταλλαγή απόψεων έχει ήδη αρχίσει , σε τόνο
συμφιλιωτικό , ανάμεσα στους υποστηρ
κτές της χαλάρωσης των κανόνων και τους
θιαστες της ταχείας επιστροφής στην ορθοδοξία .
Οι Βρυξέλλες έχουν δεσμευθεί για την
επανάληψη το φθινόπωρο ενός δημοσίου
της ΕT
περιορισμό σε μία διαιρετική συζήτη σην,
τόνισε .
Η συζήτηση για την μεταρρύθμιση του
συμφνου σταθερότητας , που περιορίζει
τα δημόσια ελλείμματα στο 3% και το
χρέος στο 60% του ΑΕΠ, η οποία επρόκει
το να διεξαχθεί πριν ενσκή ψει η πανδημί
α, διακότηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης
1ια να αποφύγει την οικονομική κα τάρρευση εν μέσω πανδημίας , η Ευρω.
παϊχή Ενωση έβαλε προσωρινά κατά μ.
ρ0ς την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά
η επιστροφή στην λιτότητα μοιάζει δύ.
σκολη, παρά την επιστροφή της οικονο
μικής ανάπτυξης. Και αυτή η συζήτηση
διχάζει τους Είκοσι Επτά.
Οι αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου μειθηκαν και σήμερα
( σ.σ. Παρασκευή ) , μετά τη σημαντική
χθεσινή (σ.σ. Πέμπτη) υποχρησή τους ,
καθς η προσεχτική στάση της Ευρωπα
tκής Κεντρικής Τράπεζας ενίσχυσε τη
Νότια Ευρ πη, ιδιαίτερα δε την Ελλάδα,
που ωφελείται περισσότερο από το έχτακτο πρόγραμμα αγορν ομολόγων λόγω
της πανδημίας ( PEPP .
Τα ελληνικά και τα ιταλικά χρατικά ομόλογα ήταν χθες ( σ.σ. Πέμπτη) στην αιχμή ενός ευΤουρισμός: Εκτόξευση των εσόδων των
επιχειρήσεων στο β' τρίμηνο
Ανεπαρκής ο εμβολι ασμός για
συλλογική ανοσία
Τριψήφια αύξηση της τάξης του
766% καταγράφη κε το β' τρίμηνο εφέτος
στον τζίρο στις επιχειρήσεις της χόρας
που δραστηριοποιού
τουρισμού (παροχή υπηρεσιν καταλυ
μάτων ) , εν κατά 73,1% αυξήθηκε ο τζί .
ρος στην εστίαση .
Επίσης , σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο
δείκτης κύκλου εργασιν στις επιχειρή
σεις στον το μέα των υπηρεσιν σημείωσε
τις εξής αυξήσεις το β τρίμηνο 2021 σε
σύγκριση με το β' τρίμη νο 2020
1.Αλλες υπηρεσίες: Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ( 18,5%), Δραστη
ριότητες παροχής συμβουλν διαχείρισης
(293% ) , Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες
και δραστηριότητες μηχανικν, τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις (18,7% ) , Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (47,1% ) , 'Αλλες επαγγελματικές , επιστημονικές και τεχνι κές δραστηριότητες (22,7%), Δραστηριό
τητες απασχόλησης (20,7%) , Δραστηριο
τητες των ταξιδιωτικν
11η Σεπτεμβρίου:
Οταν άλλα ξε η
ιστορία της
ανθρωπότητας
Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρπη εμφανίστηχε απαισιόδοξος για το κατά πόσο ο εμβολιασμός μπορεί από μόνος του να στα ματήσει την
πανδημία covid -19 , καθς τα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού έχουν μεισει ο
ενδεχόμενο επίτευξης συλλογικής ανοσίας.
Καθς φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό η covid-19 να γίνει μια ενδημική νόσος και να
μην εξαλειφθεί, ο Χανς Κλούγκε ζήτησε <να αναμένουμε πλέον μια προσαρμογή στις
στρατηγικές εμβολιασμούν , κυρίως σε ότι αφορά τις επιπλέον δόσεις.
Τον Μάιο ο Κλούγκε είχε επισημάνει ότι αη πανδη μία θα τελεισει όταν έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού .
Οταν ρωτήθηκε αν αυτός ο στόχος εξακολουθεί να ισχύει ή αν θα πρέπει να αυξηθεί τ
ποσοστό , ο υπεύθυνος του ΠΟΥ για την Ευρπη απάντησε ότι τα νέα , παραλλαγμένα
στελέχη του κορονοίού που είναι πιο μεταδοτικά , κυρίως το Δέλτα, έχουν ΣΕΝ Ο
αλλάξει τα δεδομένα .
Γκουαντάναμο είκοσι χρόνια
μετά , εκεί όπου ο Πόλεμος
κατά της τρομοκρατίας δεν
λέει να τελεισει
Είχοσι χρόνια μετά τις επιθέσεις της
11ης Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός " πόλε
μος κατά της τρομοχρατίας" συνεχίζεται
κάπου στους λόφους νοτιανατολικά της
Κούβας , σε ένα μέροςγνωστό ως Γκουα
ντάναμο Μπέι.
Εντός μηνν από τις επιθέσεις του 2001
οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν εκατοντάδες ανθρπους ως υπόπτους για
διασυνδέσεις με την αλ Κά - A 3
ww. Oimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα