Πρωτοσέλιδο Κρητική Επιθεώτηση:Recognized text:
ΚΡΗΤΙΚΗ
κάλαϊτζάκης
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11-ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
.Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20696 ΤΙΜΗ: 0,60 ε
Ανοίγουν τα σχολεία με
το .Βλέμμαν στα κρούσματα
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ:
Στα 10 ευρω το rapid test
. Αναλυτικά το ΦΕΚ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Εκτός λίστας υψηλού
κινδύνου όλη η Ελλάδα μετά
και την αφαίρεση Κρήτης
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑ ΤΟN COID
ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Σε εξέλιξη οι ενέργειες
για την δημοπράτηση
του Αμαριτικου δρόμου
ΞΕΚΙΝΑΕΙΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΟ
ΑΠΟΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΤΙ ΛΕΕΙ ΠΑ ΤΑ ΕΡΓΑ Η ΜΑΙΡΗ ΛΙΟΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δύο υποθέσεις φυτειν σε
Ρέθυμνο και Χανιά εξιχνίασε
ηαστυνομία στην Κρήτη ΣΕΛΙΑ 4
PΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ6 &7
. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
. ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ
ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
ΤΟ καιρφ εκείνφ στο Ρέθυμνο
της δεκαετίας του 1960
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
PROPYLAIA NEWS
.Η θρήσκευτική ζωή (1)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡ0
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 8 & 17
Για τους μαθητές, Γυμνασίου ,
Εγγραφές καθημερινά 09:00-21:00
Έλεάννα Εμμ. Ξέκαλου
Σύγχρονη Μέθηση
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
τ 38310 23995
Απpataς Αγpυής oλλαιρίας Παυ/μου AΒήνυ
κάτσηος Μεταπτιχιακν Τίτλων
www.pipylaia retli ,gr
Εiδυxευσης Rαθητιαν Αγλακης
εμπειρία
καινοτομία
εγγραφές καθημερινά
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΝΑΥΛΟΤΗΣ :
υπευθυνότητα
επιτυχία
ΚALAMAΚΙ TRAVEL SERYICES LID
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΥΚΕΙΟ
EE, Μαpoύλη 1 (ατάμεοα σε ψρ. Προπύλαια 5 ολαρμοπκή)
EΡΣΤΟΥΤΕΝΝΑ ΠΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗΙ
23-28/12/2021
ΥΔΩΡΣΩΛ
& ΗΜΕΡΙΣ /5 ΝΥΚΤΗΣ
ΑΠΕΥΕΠΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕNΙ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΑΝΙΑΙ
ΘΕΡΜΟ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
K: 6986 999 978
ΠΡΑΓΑ -ΚΑΡΛΟΒY ΒΑΡΥ
ΒΙΕΝΝΗ SPECIAL
ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΝΕΤΣΗ
28310 33260
ΒΟΥΛΑΠΕΣΤΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ
ΕΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΥΣΤΗΡΟΝ
Θ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕΙΠΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΝΑΝΤΙ Ζου ΕΠΑ.Λ.
3 ΗΛΙΑΚΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ TRAVEL SENVICES
ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
www.knlamaki-πιvekseryices.gr