Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

Óåë. 3

Αγωγή αποζημίωσης ύψους 900 χιλιάδων €
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 992 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

• για τον θάνατο της
Ευδοκίας Πλακιά στο
Μουζάκι
• Κατέθεσαν οι συγγενείς της άτυχης φαρμακοποιού που έχασε τη
ζωή της στο φαινόμενου
του ΙΑΝΟΥ στο Μουζάκι.
• Η αγωγή καταφέρεται κατά του Ελληνικού
δημοσίου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Μουζακίου, κατατέθηκε τον Ιούλιο και αναμένεται να εκδικασθεί το
επόμενο διάστημα.

s

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Óåë. 9