Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27868
A. Μέρκελ: Οταν
ζήτησα τόσα Πολλά
Frontex: Ερχεται μαζική εισροή
Αφγανν στην Ε.Ε.
από τους Ελληνες
ήταν η
Η Ευρωπαϊκή
Ενωση ετοιμάζεδυσκολότερη
στιγμή της
θητείας μου.
ται για μια εισροή Αφγανν αιτούντων άσυλο ,
είτε οι άνθρωποι
φύγουν μαζικά
για να γλιτσουν
Την ευρωχρίση, κόταν ζήτησα τόσα
πολλά από τους πολίτες στην Ελλάδαν,
ανέφερε ως τη δυσκολότερη στιγμή της
16ετούς θητείας της στην Καγκελαρία η
'Αγγελα Μέρχελ , εν ως πιο ευχάριστες
περιέγραψε τις στιγμές που πετυχαίναμε συμβιβασμόν, π.χ. για τη διαχείριση
της χρίσης του κορονοϊού ή για τη Συν.
θήκη της Λισαβόνας. Στις πιο κάβολες
στιγμές της καριέρας της από την άλλη
πλευρά συμπεριέλαβε το γεγονός ότι έχα
σε τη μητέρα της εν βρισκόταν στη δη
μοσιότητα . Κάποιες φορές με κοιτούν ε
πίμονα και θέλω να πο , "βλέπεις χάτι;"
Το βρίσκω πολύ δύσκολο αυτό . Πρέπει
κανείς να φτιάχνει τον χρο του και να
τον προστατεύει . Σε αυτόν τον χρο δν
επιτρέπω να μπει χανείς ο οποίος δεν έχει δουλειά εκείν, Ε 3
από τη νέα διαχυβέρνηση των
Ταλιμπάν είτε ό-.
χι, σημεινοντας
ότι εκατομμύρια
tουν ήδη εκτοπισμένοι σε γειτονικές χρες.
Η υπηρεσία ε τοιμάζεται για ένα πιθανό χύμα ,
τόσο μέσω των
παραδοσιακν ο δν, όσο και μέ σω νέων , όπως
είναι η Λευκορωσία , την οποία οι Βρυξέλλες κατηγορούν ότι στέλνει παράτοπους μετανάστες στα σύνορά της με την Ε
να βγάλουν χρήματα , αλλά οι χρατικοί
οργανισμοί παίζουν με τη γεωπολιτική
και αυτό είναι ένα θέμαν, είπε ο γενικός
διευθυντής της Frontex Φαμπρίς Λεζερί,
σε συνέντευξη που παραχρησε στο πρα
κτορείο Reuters.
Αντό που συνέβη με τη Λευχορωσία
άνοιξε τα μάτια όλων. Ο τρόπος με τον
οποίο προωθούσαν σκόπιμα τους μετα.
νάστες . Τα εγκληματικά δίκτυα θέλουν
11η Σεπτεμβρίου :
Οι επιθέσεις στο
Π1ο ασφαλές
μέρος του κόσμου
Η Frontex παρακολου θεί L 2
Το Ευρωπαϊκό Δικα στήριο Δικαι ωμάτων απέρριψε
τα προσωρινά μέτρα εναντίον του υποχρεωτικού
εμβολιασμού υγειονομικν
Ο καιρός ήταν θαυμάσιος στη Νέα
Υόρχη εκείνη την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου
2001. Μια υπέροχη ημέρα του αποκαλόκαιρου, που έμελλε να γίνει μία από τις
πιο μαύρες στην ιστορία των Ηνωμένων
Πολιτειν.
Στην απόρριψη αιτημάτων για προσωρινά μέτρα σε σχέση με τον υποχρεω
τικό εμβολιασμό του υγειονο μικού προσωπικού στην Ελλάδα κατά του κορονοί.
ού προχρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρπου .
Συγκεκριμένα , όπως αναφέρει σε ανα κοίνωσή του , στις 2 Σεπτεμβρίου έλαβε
δύο αιτήματα κατά της Ελλάδας από 30 επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ανεξάρτητα ή σε δημόσια ιδρύματα υγείας.
Οι αιτούντες διαμαρτύρονται για την επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού επαγγελματι ν του τομέα υγείας χατά του
κορονοίού ως προύπόθεση για να συνεχί
σουν να ασκούν το επάγγελμά τους.
Οι προσφεύγοντες ζήτησαν επίσης από
το Δικαστήριο να εφαρμόσει προσωρινά
μέτρα ( άρθρο 39 του Κανονισμού του Δ καστηρίου)
Το Δικαστήριο αποφάσισε να απορρ.
ψει τις αιτή σεις προσωρινν μέτρων κρίνοντας ότι ήταν εκτός του
πεδίου εφαρμογής του άρΧάρτης ECDC: Στο "βαθύ κόκινοί
Πέντε περιοχές της Ελλάδας
Γύρω στις 8 το πρωί , εν πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν πρς τα γρα -.
φεία τους στη συνοικία της
Το Ευρωπαϊxό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε τη Π
Λιγότερες αγορές
ομόλογων από το
πρόγραμμα
πανδημίας
αποφάσισε η ΕΚT
μπτη, τον αναθεωρημένο χάρτη που αποτυπνει την επιδημιολογική εικόνα του κορονοϊού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τη διατήρηση της επικίνδυνης επιδημιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα καταγράφει
ο αναθεωρημένος χάρτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
( ECDC) , ο οποίος αποτυπνει την επιδημιολογική εικόνα του κορονοίού στα χράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Ελλάδα παρα μένει ακοκκι
νισμένην στο σύνολό της στον συνδυαστικό χάρτη που αποτυπνει τον αριθμό χρου σμά
των- τεστ χοροναίού και δείχτη θετικότητας τις δυο προηγούμενες εβδομάδες .
Στο βαθύ κόκκινον βρίσκονται η Αχαία, η Αιτωλοακαρνανία , τα Επτάνησα, τα Δω δεκάνησα και οι Κυκλάδες. Η υπόλοιτη Ελλάδα βρίσκεται στο κόκαι|νου, εν η Κύπρος έχει βαφτεί και αυτή στην ίδια απόχρωση.
Επιβραδύνει ελαφρς τον ρυθμό με
τον οποίο αγοράζει ομόλογα από την αγορά μέσω του προγράμματος PEPP
( πανδημίας).στο οποίο μετέχουν και τα
Ελληνικά ο μόλογα . η Ευρωπαϊκή Κε.
ντριχή Τράπεζα . Οπως ανακοίνωσε το δ.σ
της ΕΚΤ αποφάσισε να πε- w 2
www.Gimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα