Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
7ΠΡΩΙΝΗ
Ε Γ γωνιστ όμως.
μέχρι θανότου Y
Παρασκευή
ελεύθερο
| Την άπο
Σεπτεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 6331
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Ο Δήμος Κοζάνης στη ρίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτν
Το εργαλείο
για τη διαμόρφωση
της ευρωπαϊκής πολιτικής
ΟΧΙ ΣΕΠΟΛΠΚΕΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
Σελίδα 9
Δυτ. Μακεδονία:
ΜΕΓΣΕΒΕΕΜικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δυσοίωνες προβλέψεις
για την ανεργία.
στη σύσκεψη των εργατικν κέντρων
Φόβος
Σελίδα 4
για λουκέτΟν
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας
Διοργάνωση Διαδικτυακής
Εκδήλωσης Παρουσίασης
Καλν Πρακτικν Showcase
- 4 συs 10 μικφέs και noλύ μικρέs Ο
επχειρήσεις (42,4% ) έχουν ταμειακά
διαθέσιμα το Πολύ γα ένα μήνα
-1 στs 5 επιχειρήσειs (21,4%)
δεν έχει καθόλου ρευστότητα
Σελίδα 13
Σελίδα 7/
Γ.Σ.Κ. Λασσάνης Κοζάνης:
Μουσικό Καλάθι
- ένα πρόγραμμα
μουσικοκινητικού μπάσκετ
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο
Κοζάνης
θα διενεργήσει κατατακτήριες εξετάσεις
εισαγωγής
για την πλήρωση κενν
θέσεων
Σελίδα 24
Γιατί μας εγκαταλείπουν
οι μετανάστες.. .
ΟΠΤΙΚΑ
Διπλωματούχοι Οπτικοί.Οπτομίτρες
Η κοινή πεποίθηση noυ διαμορφνεται στην Ελλάδα , αλλά|
| κυρίως διεθνς , είναι πως η παρούσα άνοδος των τιμν
| είναι προσωρινή καθς οφείλεται στις αναταράξεις που προ | κάλεσε η ravδημία τόσο μεταξύ της προσφοράς και της ζ .
τησης αλλά και κυρίως στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
συνέχεια στη σελίδα 4
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Κοζάνη: 1Τράντα 18 /Η Τηλ.2461040462-49500
Πτολεμαίδα: Β.Κωνίνου & Νοσοκομεiοu 1(Γωνία) ' ΤηA. 24630r25555
Γρεβενό: Παύλου Μλά 7 1 Τηλ.24620184444
Σελίδα 7
Διαβάστε μας και στο Κοzanipress.gr
PRESS
ΚΩΔΙΚΟΣ