Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τοπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΛΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
μνας λογω γουν εvα εκpητικό μει, θνούς αγορός κάνουν
Ινατιμήσεων με
το onoio 0α βρεθούν βοτο να ακούοουμε τα aaixό σοκ μιας και το
κυριά .
Οι αυξήσεις στο pεύ . ο Πρωθυποσργός στη κής επργειας έει φθά .
μe , τα καύσιμα και στα ΔΕΘ θα είveι όμως opΗ εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου,
Πλειοδότησε στο διαγωνισμό του Δήμου Πάργας
Για την Παραχρηση ακινήτου 40.172,24 τ.μ.
στη θέση "Κλιμάτι" Λούτσας N . Πρέβεζας
Τι δήλωσε στην Τ.Φ.
ο Δήμαρχος Πάργας Ν. Ζαχαριάς
Πρβεζας και συγκεκριμένα ο Δήμος
Πάργος , μετά την εξλιξη nou είχε ο
| στη Λούτο .
Παγκόσμια θλίφη μα τον Μίκα θεοδοράκη
Από 1θες στην αγκαλιά της Κραικός γας
Η εικόνα του Διονύση Σαββόπουλου να χρετά στρατoτικά κι στη