Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τα βήματα όσον αφορά τς
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* διοκτήτρια- Εν ότμα Σταυρίδου 1. Συλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αρ φύλλου 6380-12A26
0,50 ε
Φεστιβάλ Τα νιν Μικρού Μήκους Δράμας
Το αναλυτικό πρόγραμμα
των παράλληλων
λογοτεχνικν εκδηλσεων
Αίθρια Λογοτεχνικά
Απογεύματο
-Δεν υπάρχουν επίσημα
στοιχεία και καταγγελίες
για εκπαιδευτικούς στη Δράμα
με πλαστά πιστοποιητικά
για rapid test
Δηλσεις του προέδρου του Συλλόγου Εκ
πoιδευτικν Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δράμας στον n.T.
Αμεσος κίνδυνος
να αναβληθεί
η συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου Δράμας
Με επιτυχία
ολοκληρθηκε
ο 5ος Αγνας
Granitis
Trail Running
σελ. 3η
Στις 12,13 & 14 Σεπτεμβρίου αναβινει έθιμο στην Κ. Βρύση
Δηλσεις Καλλινικίδη στον αn.Tγια τη διαδικασία
Καβαλάρη δες από την Κ. Βρύση
διασχίζουν το Μενοίκιο μέχρι τη Μονή
του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες
Αρχίζουν οι πρτες διαδικασίες
για μια covid free Ονειρούπολη
Τι λένε οι δη μοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσιαμπούσης και Μλεκάνης
Μιλάει στον n.ΤΟ πρόεδρος του Πολπιστικού Συλλόγου
κ. Βρύσης κ. Παλλικάρης
Του Θανάση Πολυμένη
Ν ΚΑΙ απ' ότι φαίνεται έχουν ήδη
ξεκινήσει να γνονται κάποια
Του Θανόση Πολυμένη
ΑΘΕ χρόνο τέτοια εποχή , μόλις
τελεισουν οι δουλειές του καλο καριού στα χωράφια, καβαλάρη
δες από την Καλή Βρύση, διασχίζουν το
Μενοίιο όρος , και πηγαίνουν στη Μονή
του Τμίου Προδρόμου
στις Σέρρες για να προσκυνήσουν.
Πρόκειται για ένα
παλιό έθμο , που παλαιότερα είχε σταματήσει
και σήμερα αναβνει
εκ νέου , μετά από πρωτοβουλία των νέων του
χωρού . Πρόκειται για
μεγάλη δαδρομή μέoα
από τα δύσβατα μονοπάτια του Μενοικίου ,
καβάλα στ άλογα , έχοντας μα4 τους τα
απαραίτητα εφόδια- τροφή και ιερό-Προδράμου , όπου προσκυνούν και στη
μέχρι να φτάσουν στη Μονή του Τuίου συνέχεια επιστρέφουν .
διαδικασές έναρξης για την πραγματο
παηση της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής της Δράμας , την
Ονειρούπολη, παρ ' άλα αυτά, η πρτη
επίσημη συζήτηση αναμένεται να ξεκ νήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο .
Έτσι, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της
Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου-κα εφόσον
η συνεδρίαση πραγματοποιηθεί-έχει
οριστεί ως τακτικό θέμα η πραγματο ποηση της χριστουγεννιάτεσης γιορτής
-Οvειρούπολη 2021-2022- και συγκρό τηση διαπαραταξιακής επιτροπής . Εσηγητής του θέματος είναι ο αντιδήμαρχος Πολπισμού κατόην διαγωνσμού , άπως τα ψυχαγωγκά παχνίδια και
κ. Καλλνικίδης
Να θυμίσουμε ότι ο κ. Καλλικκδης είe πήσα και πα σε απόλυτη συνεννόηση με την Οκονομκή Υηρεσία και
λαιοτέρα με δημόσια ανακοίνωση να υπάρξει συγκρό - τον αντιδήμαρχο Οκονομικν κ . Εφραμίδη .
τηση διαπαραταξιακής επιτροπής , παρ' άλα αυτά μέχρι
σήμερα λετουργεί μια άτυπη ομάδα με τον ίδιο και το
δημοτικό σύμβουλο κ . Γeωργιάδη από την παράταξη τονίζευ Αυτό είναι ένα ήτημα, δεδομένου ότι η Οικο
- Praet Δράμα 2020, εν έχει προστεθεί και ο δημοτ- νομκή Υπηρεσία έχει ελάχιστο προσωτικό.
κός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξηςΠρο
oπτική γα τη Δράμα - κ.
Καλαίδόπουλος .
Μλντας στον "Πρωνό Τύπο - ο ανιδήμαρχος
Πολιτισμού μας λέει ότι
καυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση της αρ
χυής απόφασης αρισμού
ημερομηνίας δεξαγωγής
της Οιερούπολης που
φέτος θα προταθεί να
είναι η 5 Δεκεμβρίου με 2
Ιανουαρίου Αυτή είναι
μια απόφαση την οποία
λάβαμε άτιπα, από μια
άτυπη επιτροπή, στην
οποία συμμετέχει το
Πρότζεκτ με τον κ . Γεωργιάδη Γερβάση και τελευταία συμμετείχε και ο κ.
Καλαδόπουλος Οπότε
με αυτή την απόφαση
αναίγει ο δρόμος για
όλες εκείνες τις γραφe οκρατικές διαδικασίες
που θα κάνουμε για την
άδεα του αρχπεκτον κού σχεδιασμού , τις λο πές άδειες που πρέπει
να βγάλουμε στους διαγωνισμούς που θα ακο λουθήσουΜ-.
Αναφορκά με το τημα των διαγωνισμν ο
κ. Καλλικδης εξηγεί
ότι, φέτος, σε σχέση με
τις άλλες χρονές , σχεδόν το 95% των συνερ
γασιν μας με τους
επαγγελματίες και τους
επιχειρηματέες θα είναι
ΦΩΤΟ ΑΡΧEΙΟΥ Π.Τ.
Εικόνες ατό
Οκ. Παλλικόρης εθίμου. (Από την
σνοβίωση Του
στου Πουτιστ
τα εμποροκά σππάκια. Ολα θα γνουν με διαγωνισμό και
κού Συλλόγου Καλής Βρύσης)
Στην ερτηση αν υπάρχει ο ανάλογος χρόνος για
τους διαγωνισμούς και ις διαδεκασίες, ο κ . Καλλινικίδης
σελ.4η
| σελ.4η|
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Εδικευθείσα:
στο Μποδοσάκεο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νο . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194- Κιν: 697 7422 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1 4:00 και 17:50-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης!
Σαββατοκόριακα κλειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ. ΙAΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜUNSTER -MAINZ
Dr . MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FϋR ORTHOPADIE
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: [email protected] com
ΤΗA. 2521306858 - 6946376111
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡANTΕΒΟΥ
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευ σης
Συγχαίρουκε όλουs τουs έπιτυχόντές του Νοmού
Γιάννης 4μαs ια την ει6arή τους 6την ΤριτοβΑια
Γαζάνης Εκπαίδυση και τους ευχόμα 6τε καλή σταδιοδρογία !
στη δύναμή oου , στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα