Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
'agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10506-ΕΤΟΣ 37ο-ΤIΜΗ 1 -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Η ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Μία στις πέντε μικρές
επιχειρήσεις
έχει άδειο ταμείο
Σελ. 3
ΕΥΡΟΚΤ
Ερχεται νέο ρεκόρ
στις εξαγωγές
Το 202 1
Σελ. 3
ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ
Σελ. 4
ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση στους θανάτους στην Ελλάδα
τους πρτους μήνες του 2021
σε σχέση με το 2020
Βαρύγδουπο "όχι"
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του
ΑνθρΠου απέρριψε αrτήματα Προσωρινής δι καστικής Προστασίας Που υπέβαλαν Ελληνες
υγειονομικοί κατά του υποχρεωτικού εμβολια
σμού .
Ειδικότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 το ΕυΤεράστιο θέμα
οι ανεμβολία στοι
στην αστυνομία
Σελ. 8
Που δέχτηκε δύο σχετικά απήματα από 30 συνολικά υγειονομικούς μεταξύ των οποίων είναι 18
ανεξάρτητοι γιατροί και 12 εργαζόμενοι σε δη
μόσιες δομές.
Επικαλούμενοι τα άρθρα 2 (δικαίωμα στη zω ) ,
3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής
μεταχείρισης) , 4 (απαγόρευση της δουλείας και
της αναγκαστικής εργασίας ) , 5 (δικαίωμα στην
ελευθερία και την ασφάλεια ) , 6 (δικαίωμα σε μία
δίκαιη δίκη) , 8 (δικαίωμα στον σεβασμό της
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής ) και 14 (απaνόρευση των διακρίσεων ) , οι υγειονομικοί δια μαρτύρονται κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού ως απαραίητη Προϋπόθεση για να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και zήησαν
ην αναστολή εφαρμογή της νομοθεσίας . Ωστόσο, στις 7 Σεπεμβρίου το δικαστήριο απέρριψε
τα απήματά τους.
Σημεινεται ότι το Τμήμα Αναστολν του ΣΤΕ
σε σχηματισμό Ολομέλειας είκε απορρίψει απή σεις Πουείχαν καπαθέσει ιατρικό , νοσηλευτικό
και λοιπό Προσωπικό των δομν υγείας ζητω ντας αναστολή της απόφασης Που επιβάλλει υποΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
Σελ. 5
ΕΡΕΥΝΑ FOCUS BARI
Στην αγκαλά
της κρήτικής γης
Εκτοξεύτη ε
η κατανάλωση
προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας
ρο της υγείας και αναστολή εργασίας για όσους
εργαζόμενους δεν έχουν εμβολιαστεί . Σημεινε
ται ότι ανάλογη αίηση έχει καπαθέσει και η ΠΟ.
ΕΔΗΝ στο Συμβούλιο της Επικρατείας , καθς
και αίτηση ακύρωσης της απόφασης κατά του
υποχρεωικού εμβολιασμού, η οποία έχει Προσ
διοριστεί να συζηηθεί στις 8 Οκτωβρίου.
Σελ. 8
Σελ. 2
Ο λογικός