Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Αγνας3
Απέρριψε
το Ευρωπαϊκό
Δκαστήριο την
προσφυγή των
υγειονομικν
Τιμή 0,60 ευρ.
Καθημερινή Μαχητική Εφημερίδα
της Κρήτης
emal: nesgagonsitits.gr MBwwMagons kis.gr Την Σ2107454 F% Σ2215050
σελ16
Με λουκέτο απειλούνται 4 στις 10 επιχειρήσεις
ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Αναπαύετται στην αγκαλιά της προγονικής γης
σελ.23456714
Στο αρχείοη υπόθεση Βαλυράκη
σελ.13
Σημαντική
αύξηση στις
βραχυχρόνιες
μισθσεις
Πρωτοφανές!
| Την ημέρα της ταφής του Μκη Θεοδωράνη
| στα Χανά εύγνωστοφ επέλεξε να κατεβάσε
τους διακόπτες τροφοδοσίας ηλεττρικού ρεύ ματος των κεντρικν γραφείων των Μέσων
Ενημέρωσής μας στην Αποκορνου 51 αφού
κατέβηκε στο υπόγειο με αντικλείδι!
Αποτέλεσμα να νεκρωθούν τηλέφωνο, email εμβολίων στα τέλη
Εκπομπές (αφιέρωμα στον Μκη) και τα γρα
φεία να βυθιστούν στο σκοτάδι
Η δεύθυνση φρόντισε να στοκατασταθεί το
όλο θέμα και βρίσκεται στην αναζήτηση ευθυ νν για τον δράστη της πρωτοφανούς Ενέργε. η αντυπάθεια για τον
αςπου μας ζημίωσε ειδικά αυτήτην ημέρα, για
15 περίπου ρες
ΠΡΟΣΘΟΡΕΣΑΠΟ
1009 έως 21/o
Πιθανή η έγκριση
και άλλων
του 2021
|9,18ε
Στο 52%
Κ Μητσοτάκη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα