Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΕΕΤΙΒΑΛ
ΘΡΑΚΙΚΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥε
ΚΑΘΗΜΕPNH
Παιδιατρική Εταιρεία:
"Δύσκολο να κρατήσουμε
τα σχολεία ανοιχτά
από Δεκέμβριο και μετά"
Η Π.Ε Ξάνθης, στο nλaίoο του φεστιβάλ ΟPANKο
ΠΕΛΑΓΟΣ, διοργαννει τικ napακότω εκδηλσει.
οuσική apάστοση με το μουσικό συγκpότημα
ME5OGEI05 Πoυ 60 διεξαxθεί στο Rιμάν του Πόρτο.
Λύγους την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις
20:50.
γκας στο nάνο , uneoτnpίζουν ένα διεθνές nonuynω
c0 ρεπερτόριο, oημαντικό μέρος του onoίου αντλεΓ
anό τη ρεμηέτικη και nαραδοσοκή μουσική και διαοκευοζεται - με original διαοκευές-nou έxοuν έντο| νο το στοιχείο της j322 και ακολουθούν ρυθμούς
Lan, Bossa Swing και Sam Da.
τερο τους νέους και npoκαnεi βαριά νο
| σησn , δεν αφήνει Περιθρα αισιοδοξίας
Πεία να noραμείνουν ανοατά μετο τις ιορτές ,
όnως δηλνει στο atropedia gr, ο npόεόρος
Schoo
της Ελληνικής ΠαιδιατριΙκής Εταρείας, Ανδρέος
Κωνσταντόπoυλος.
δαίτεpη σνηουχία έχει καταηάβει τους na
δίατρους αλλά και την κυρέρνηση για την επa ναhειτουργα της εκηαίδευσης , aλnά και το εν Ανεμβολίαστοι
υγειονομικοί Σισμανόγλειου:
Θέλουμε
δεχόμενο αυτή να επιφέρει αυξημένα noooστά
νόσησης-και μάλιστα βαpιάς νοσnoης- ανάμε
ΕΣΕ να επιστρέψουμε
30 Παιδικό Ποδηλατικό
στις θέσεις μας
Φεστιβάλ Ξάνθης
Το Ουμανιστικό
Ποδηλατικό
Ιδεδες του ΠΗΓΑΣΟΥ
Ολοκλήρωση
αξιολόγησης
επενδυτικν σχεδίων | Έκθεση Θεσσαλονίκης
του Ν.4399/20 16
H JTI
στη 85η Διεθνή
νουRVουκει
Ολοκληρθηκε η αξιολγηση του 3ου κύκλου
|Το τήμα Βουρβουκέλη αναζητά για εργασία
Ιστο οινοποιείο του στα Άβδηρα
του καθεσττος του "Μηκανολαγικού Εξοπλισμού .
του Ν4300/2015 για τα επενδυτικά σχέδια που
υποβλήθηκαν στον Τομέα Μοκεδονίας και Θράκης
1. άτομο για τον τομέα της παραγωγής
2. οινολόγο
3. άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
του Υπουργείου Εσωτερικν (τέως ΥΜΑΘ) Το ελέξιμο κόστος των επενδυτικν σχεδίων ανέρχεται
στο Πασό των 39 117 430,77 εuρ με το κίνητρα
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
ΣΕΛΙΔΑ
infoovourvουkellgr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα