Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5055 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αποχαιρετισμός στον Μίκη
• Ύστατο
χαίρε στον μεγάλο Ελληνα,
τον οικουμενικό Μίκη Θεοδωράκη.
•Η ταφή του
στον Γαλατά
ήταν μια επιθυμία που είχε
εκφράσει στην
οικογένειά του

Koινωνία

Έργα

Σταθμοί φόρτισης
Συνέντευξη του
ηλεκτρικών οχημάτων Δρ Γρηγόρη Μ.
από την Περιφέρεια Μιχαηλίδη
Θεσσαλίας

s

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

Óåë. 13

Óåë. 5