Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλάσια "δόση" επενδύσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μαα
9771234567192
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 / τιμή : 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 97ο -' Περίοδος . Αριθμός φύλλου: 27.613
Διπλάσια κδόσην επενδύσεων
Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξησή τους από 10% σε 18% του ΑΕΠ έως το 2025-Ώθηση δίνει n υπερανάπτυξη
Αναθεωρείται το Ποσοστό αύξησης των επενδύσεων κατά το
τρέχον έτος, καθς το +7% Που
είχε εγγραφεί ως Πρόβλεψη στο
μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιο
νομικής στρατηγικής θεωρείται
Πλέον Πολύ λίγο) μετά τη διψήφια αύξηση του ακαθάριστου
σχηματισμού Παγίου κεφαλαίου
Που κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για
το πρτο εξάμηνο . Το οικονομικό επιτελείο, στο
πλαίσιο επικαιροΠοίησης όλων των οικονομικν θα επιδιξει να κλείσει ταχύτερα απ' ό,τι Προ
Προβλέψεων Που έχουν αποτυπωθεί στο μεσο - γραμματιζόταν το λεγόμενο κεπενδυτικό κενόν . ζόταν αρχικά) και κατά 1,9 μονάδα Περίπου σε
Πρόθεσμο , αναμένεται να επικαιροποιήσει και Τη στιγμή Που στηνΕλλάδα οι επενδύσεις έφτασαν σχέση με το 2019. σελ. 3
να αντιστοιχούν μόλις στο 10% του ΑΕΠ, στην Ευόλους τους στόχους για την Πορεία των επενδύσεων στην Πεν ρωζνη το αντίστοιχο μέσο Ποσοστό διαμορφνεται
ταετία μέχρι και το 2025. Με
την αξιοποίηση των Πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης, τα ιδιω
τικά κεφάλαια Που θα κινητοΠοιήσει το Ελλάδα 2.0, τα έργα ρυθμό (έως και Πενταπλάσιο) συγκριτικά με την
Που Προγραμματίζεται να Πραγ αύξηση του ΑΕΠ. Σημεινεται ότι στο α' εξάμηνο,
ματοΠοιηθούν με τους Πόρους
Vivartia
αξεπαγνουν~ οι ισορροπίες
στην κατεψυγμένη ζύμη
Η απόκτηση του Πλειοψηφικού Πακέτου των
εταιρειν Ελληνική Ζύμη και Άλεσις (ου δρα στηριοποιείται με το σήμα Χρυσή Ζύμη) του
Μιχαήλ Αραμπατζή από τον όμιλο της Vivartia
σηματοδοτεί έναν νέο γύρο συγκέντρωσης στον
κλάδο των τροφίμων , αυτή τη φορά στην κατηγορία της κατεψυγμένης ζύμης , υποδηλνοντας
τις προοπτικές και σε αυτή την αγορά. σελ . 14
Η κυβέρνηση αναθεωρεί
τις προβλέψεις της
για την εξέλιξη
των επενδύσεων μετά
τη θεαματική αύξηση
του ΑΕΠ στο β' τρίμηνο
Πάνω από το 20% επί σειρά ετν . Στόχος είναι
μέχρι και το 2025 η αναλογία να ξεπεράσει το
17%-18% , κάτι Που θα επτευχθεί αν οι επενδύσεις
αυξάνονται σε ετήσια βάση με Πολύ μεγαλύτερο
ηαναλογία των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ φαί
νεται να έχει διαμορφωθεί στο 11,89% και να είναι
επενδύσεις η οικοδομική δραστηριότητα, η Ελλάδα αυξημένη κατά μία μονάδα σε σχέση με το 2020
(και όχι κατά 0,4 της μονάδας όΠως ΠροϋΠολογι του ΕΣΠΑ, αλλά και την θησn Πoυ θα δσει στις
Δεύτερη ευκαιρία ενίσχυσης
τουριστικν επιχειρήσεων
Ο υπουργός ΥΠοδομν και Μεταφορν, Κστας Καραμανλής, περιγράφει στη No
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των στρατηγικν κατασκευν και τη διάρθρωση των κονδυλίων
Στο Ecofin
Δεύτερη ευκαιρία για να λάβουν χρηματοδότηση έχουν οι επιχειρήσεις του τουριστικού
κλάδου των οποίων οι Προτάσεις θα απορρφθούν έως τις 29 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία
κατά την οποία λήγει ηn Προθεσμία υποβολής
αίτησης για την ένταξη στο χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο Επιδότηση
κεφαλαίου κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία τουριστικν επιχειρήσεων φιλοξενίαςΕπανεκκίνηση Τουρισμούν, σελ . 10
ηχαλάρωση
Πς θα εκτελεστούν του Συμφνου
εμβληματικά έργα Σταθερότητας
Κρατικό χρέος
Τη συζήτηση για τον τρόΠο με
τον οΠοίο θα αλλάξουν οι δη μοσιονομικοί κανόνες στην Ε.Ε.
θα ανοίξει το Ecofin αύριο, με
σημείο αιχμής την τεράστια αu
ξηση του κρατικού χρέους στη
διάρκεια της Πανδημίας . Μαζί
θα συζητηθούν και τρόΠοι Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι
αναγκαίες για την αντιμετπιση
της κλιματικής αλλαγής δαπά
νες, στο Πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης. σελ . 15
Ναυλοσύμφωνα
Στα ύψη οι τιμές
των bulk carriers
- Νέοι οδικοί άξονες και επεκτάσεις
Διασυνδέσεις λιμένων
Σιδηρόδρομος
- Μετρό
- Αεροδρόμια
Ο Περασμένος Αύγουστος ήταν εξαιρετικά
ζεστός στην αγορά χύδην ξηρού φορτίου, με
τους ναύλους να φτάνουν σε επίπεδα Πou η
ναυτιλία είχε Πολλά χρόνια να δει . Ο δείκτης
ξηρού χύδην ξεπέρασε το όριο των 4.000
μονάδων στις 20 Αυγούστου και ακολούθησε
ανοδική Πορεία μέχρι τις 27 Αυγούστου, όταν
έφτασε στις 4.235 μονάδες . Όπως χαρακτηρ στικά αναφέρει η Intermodal, η τελευταία φορά
που ο δείκτης ξηρού χύδην ξεπέρασε το όριο
των 4.000 μονάδων ήταν τον Μάιο του 2010,
όταν ο BDI έφτασε τις 4.209 μονάδες , σελ 11
Κηρνου
οι διαγωνισμοί
για ΔΕΠΑ
και ΔΕΛΔΗΕ
Στη δαγκάναν
της ΑΑΔΕ 9.089
φοροφυγάδες
ηψάχνει στην
Πληροφορική
n Επιτροπή
Ανταγωνισμού
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΕPP
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑΗ ΕΚΤ
Ιδιωτικοποιήσεις
14,6 διο. ευρ η λεία των ελεγκτν
Έρευνα
ΠΑΡΑΤΑΣΗ5 ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΤΙΣ ΦΟΡΟ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Διήμερο εξελίξεων για τις ενερ
γειακές ιδιωτικοΠοιήσεις ξεκινά
σήμερα , καθς σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχονται οι ιδιωτΚΟΠοήσεις των ΔΕΠΑΥποδομν
και ΔΕΛΔHE , για τις οποίες κατε
γράφη διεθνές επενδυτικό ενδια
φέρον, Που δικαιολογείται με βά
ση τις Προοπικές ανάπυξης των
δικτύων διανομής φυσικού αε
ρίου και ηλεκτρισμού. σελ 13
Πάνω από 9.000 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
και μη Πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλν Προς
το Δημόσιο εντοπίστηκαν την Περίοδο από την 1η1-2016 έως την 30ή6-2021 από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ και παραπέμφθηκαν Αυτημένα
στην Αρχή για την Καταπολέμηση της ΝομιμοΠοί
noης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για μεγεθη και
έρευνες και ως Προς το αδίκημα του ξεπλύματος
βρόμικου ή μαύρου χρήματος. Το συνολικό
Ποσό το οποίο αφορούν 9.089 υποθέσεις αγγίζει
τα 14,6 δισ. ευρ . σελ. 5
Τρεις εταιρείες Πληροφορικής
βρέθηκαν στο στόχαστρο της
Επιτροής Ανταγωνισμού, κλι
μάκια της οποίας ΠραγματοΠοί
nσαναιφνιδιαστικό έλεγχο στα
γραφεία τους στην Αθήνα , τnν
Τρίτη 7 Σεπεμβρίου 2021 , Προ
κειμένου να συλλέξουν στοιχεία
στο Πλαίσιο έρευνας Που διε
νεργείται για τις συνθήκες αν
ταγωνισμού στον κλάδο . σελ. 12
σελ. 13
α" εξάμηνο
ΠΟΙΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΗΣ EUROBANK >12
Αύγουστος
ΣΤΟ+75,3% Η ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΑΑ
ουνολόΠρομέρισμα
από τον ΟΠΑΠ
ΓΑΧΑ 90548 042% D0WJONES 35031,07-029%) SE 100 7095,53 (075%) V DAX 30 15.61028 -147% (AC40 666889 (085%) V ΧΡΥΣΟΣ 1789,396 V ΠΕΙΡΕΛΑΙΟ 7233
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1818V BTCΟΙN 46.1523 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα