Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφόνεια
ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗΤΗ
ΕΒΔ ΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
9 Σεπτεμβρίου 2021-Έτος Ιδρύσεως: 1999 %
Έτος 220- Αριθ. Φύλλου 1067 - Τιμή φύλλου 1.006
Το EΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου
www.ant1aigaiou.gr
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝEΧΥΡΑ
|Πολυτεχνείου 1, ΧΙΟΣ-2g δροφος, Α. Γραφεη(δνοντι δημογκού κήτου ΤηΑ 2710 80696, 6986 672146, www.chiosenehiro.gr
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224 ,
fax : 22710 26590, e-mail: konkyd Θotenet.gr
Σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα θρανία
ομοενείς Προς τους πυρόπληκτους τη χρος μας
νοίγουν κανονικά τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου τα σχολεία με νέα
υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλείαs, με στόχο να μην ξανακλεί
oουν και παράλληλα να διασφαλιστεί η αποτροπή τηs περατέρω
διασποράs του ιού. Τη λεκπαίδευση θα γίνεται μόνο όταν κλείνει ένα ολό κληρο τμήμα, εν δεν προβλέπεται τηλεκπαίδευση για τοus ασθενείs μαθητές εφόσον το τμήμα τουs λειτουργεί.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί Που δεν έχουν εμβολιαστεί θα Προσέρχονται
έχονταs κάνει υποχρεωτικά δύο τεστ την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή ), εν πλέον δεν θα κλείνουν ολόκληρα σχολεία Παρά μόνο τμήματα και όχι για λίγα κρούσματα αλλά εφόσον διαγνωστούν θετικοί
Περισσότερο Us από τοUS μισούs μαθητές.
Συνέχεια στη σελ . γ
Παρουσίαση των έργων στην νότια Χίο
από την Δημοτική Αρχή Κάρμαντζη
Συνέχεια στη σεβίδα 4
11 nαιδίατροι της Χίου συνιστούν τον
εμβολιασμό παιδιν άνω των 12 ετν
|αρουσίαστηκαν στουs δημοσιογράφοus των
δρόμου Που οδηγεί στο Θολοποτάμι
από την βορεινή πλευρά (των Μύλων) . Ένα έργο Προϋπολογισμού
50.000 Ευρ , στο οποίο έγινε αποκατάσταση (σε ένα τμήμα του) των
ρηγματσεων του δρόμου και το
οποίο σύμφωνα με την κα Δαλαβάγκα Πέρασε το μεγάλο τεστ του
σεισμού Που έγινε στην Σάμο λίγες
ημέρες μετά από την τσιμεντόστρωση
και την ασφαλτόστρωση, λαμβάνοντas υπόψιν ότι το σκυρόδεμα θέλει
28 ημέρες για να " Πάρει" τs αντοχές Που Πρέπει. Το έργο θα συνεχιστεί σε όλο το μήκ0s του δρόμου, εκεί που υπάρχει Πρόβλημα.
τοπικν
1Μέσων Μαζικήs Eνημέρωσηs
την Περασμένη Παρασκευή , από την
Δημοτική Αρχή Κάρμαντζη τα έργα Που
βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και αυτά
Που έχουν ολοκληρωθεί στη Νότια Χίο.
Παρόντες ήταν ο Δήμαρχos Χίου KOS
Στ. Κάρμανans, oι Αντιδή μαρχοι Τεχν
κν υπηρεσιν κOs r. ενάκηs και Μα στχοχωρίων & ωνίas, κοs A. Βεργίτσηs
αλλά και οι μηχανικοί Που σχεδίασαν
και επέβλεψαν τα έργα κα Β. Δαλαβάγκα και κα Μ. Λυκουρίνα.
Η περιήγηση ξεκίνησε από το έργο Παρέμβασns-στήριξηs του
Συνέχεια στη σεβ. 20
Νότης Μηταράκης: "Όσοι δεν θέλουν τις δομές, θέλουν τις ροές
Δεν θα είμαστε πύλη εισό δου για νέες ροές,
είμαστε η ασπίδα της χρας μας"
Συνέχεια στη σελίδα 7
Ξεκίνησε ο Γ' κύκλος της
Ψηφιακής Μέριμναςν
Ομιλία Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη στην Ολομέλεια τηs Βουλns των Ελλήνων κατά
την συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου
νόμου Αναμόρφωση διαδικασιν απe
λάσεων και ειστραφν Πολιτντρτων
χωρν, Προσέλκυση επενδυτν και Ψηφιακν νομάδων, zητήματα αδειν διαμονής & διαδικασιν χορήγησηs διεθνο Προστασίαs και άλλεs διατάξεs αρμοδιότηταs Yποuργείου Μετανάστευσns
και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίαs του Πολίτην.
εισόδου στην Ευρπn για Παράνομεs μεταναστευτικές ροέs, κατά Παράβαση του άρθρου 31
τηs Συνθήκns τns Γενεύns" τόνισε ο Υπουργός
Μετανάστευσηs και Ασύλου κ . Νότns Μηταράκηs, μιλνταs στη Βουλή.
Μεταφέρονταs τη συζήτηση Που διεξάγεται
στουs κόλποUs τns EE και uιs αποφάσεις του
έκτακτου Συμβουλίου Εσωτερικν ΥΠΟθέ
σεων τns EΕ σχετικά με την κρίση στο Αφγαν στάν, ο κ . Μηταράκηs ανέφερε ότι n Ευρπη
δεν θα επαναλάβει τα λάθη του 2015 και σημείωσε ότι " προωθεί δράσεs για την Παροχή απαραίτητηs ανθρωΠιστικής βοήθειαs, για την αποτροπή δημιουργίαs προσφυγικν
"Δεν θα δεχθούμε, όπως την περίοδο 2015-19, να είμαστε η πύλη
ρον ".
Συνέχεια στη σελίδα 7
Συνέχεια στη σελ. 6
ΔΙΑ Α ΤΕ
ΣΗ ΜΕΡΑ
ΑΤο ΨΗ
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Φοροίογκές δηλσεις 2021: Παράταση έως και τs 15 Σεπτεμβρίου
Επιμέλεια: Κωνσταντίνos Κυδνns
Χαζηδάκης για αναδρομικά συντάξεων: Πληρωμές έως τέλη Οκτωθρίου
Σελίδα 3
Σεβίδα 4