Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
Πρέπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΙΩΣΤΕ Ή ΜΗΔΕΝΙΣΤΕ
ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΟΠΟΥ ΔΕΙ
σκηση κοινωνικής noλιt κnς οταν αυτη δεν 5 . ντα , Kοι η σνάγon για ο
τητα. Αες και ουναγωνί.
τα σε ρλι την ταυτη.
Είναι annθεια ότι τα
"χέρια, της εληηvκής κυ βερνήσεις Γιpγou Πακυβερνούσε σήμερα, a νιζελou και Τσinpo -καμ.
να οκετκς δεμένα . Τα μένου , δεν οφήνουν τα nia dAλotε τρόικα .
τριάμισ μνημόνα , nou nonna reριθρια νa ά.
σμούς, onως anoκαλε οt nou anλve
Αnd εδισύεi na tο τα anεinnτικές με τοχύκαλά νέσ" μας
τα φυΛατε, κ
Πρόεδρε, γia την
καθιερωμένη, εδ και
ρόσταση tης ΔΕΟ Και
θα ειναι και ta 'αντ σταομιστικά μέτρα, κατά
του κύματος ακρίβειος .
για τα οnoίa μιλά ου.
Στην τελική ευθεία για την Προεκλογική εκστρατεία
Εισέρχονται οι υποψήφιοι
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
Εκλογές την άνοξη βλέπουν
ΣΥΡΙΑ και ΚΙΝΑΛ .
ΣΥΡΙΖΑ και KIΝΑA εκτιμούν όα
την άνοιξη του 2022 , είvn η mο me
Στην τεΑκn ευθεία
αντίστροφη μετρnon
για μα οεpo οκηηρν
εουκομματικν μαύν
τοοτκης 0α στήσει κάλιες