Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 09.09.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7687
29 χρόνια
ΠΑΝΙΛΛΗΝΙΑ Μyρι Δευτέρα οι απτήσεις για 500 επιόστούμενες θέστις τργσας
ΟΑΕΔ:
Βορείου Ελλάδος
Ενέργεια:Νέες καθυστερήσεις
εργει
Ηραwin για τον Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος
Στα τέλη του ' εξιμήνου του 2022 , με αισιόδοξες Προβλέψεις
τοποθετείται η απόφυση της Κομισιόν γα το ελληνικό αίτημα του
Μηχανισμού Στρατηγικής Εφεδρείας εν σκεπτικισμός υπάρχει
για το εάν και Πότε θα εξασφαλιστεί και η εφαρμογή του Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος (CRM).
Την Δευτέρα, έληξε η,
πλέον του ενός μηνός ,
δημόσια διαβούλευση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για το Μarket Reform Plan,
δηλαδή, τον οδικό χάρτη για
τις μεταρρυθμίσεις στην
εγχρια ηλεκτρική αγορά,
που αποτελεί τοπρτο
προαπαιτούμενο για να
μπορέσει να διεκδικήσει η
χρα μας τους δύο μηχανισμούς
Στα ύψη αεέθηκαν οιτμς ρίμπυς οε όλη την Ειρτη
Σε επίπεδα-ρεκόρ κινούνται οι τιμές του
φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται
ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρπη, ακόμη σε μεγάλο βαθμό για την παραγω- σε συνδυασμό με την
βάλουν νοικο κυριά και επιχειρήσεις αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα
καθς η ευρωπαϊκή οικονομία προσπαθεί να ανακάμψει από τον Coνid-19-είναι
οι βασικότεροι λόγοι των ανατιμήσεων
δημιουργντας τις προϋποθέσεις για να
γή ρεύματος
ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και του
Κλείνει την Παρ-( ή για διόρθωση
ασκευή
Σεπτεμβρίου η
πλατφόρμα του
ΔΑΠΕΕΠ για την υποβληθεί και
υποβολή
| αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστς μειωμένων δυνητικούς ω μέ ν ες προθεσμίας δεν
χρεσεεων
ΕΤΜΕΑΡ για τα
έτη 2019-2020
Για τις παροχές ισχύσουν
αναδικαιούχους
στοιχείων αγροτικής χρή- δρομικά από την αγρότες , τότε οι
αιτήσεων σης
που έχουν ήδη ενταχθούν στο
1η Ιανουαρίου χρεσεις, ανα2019 , διαμορ-δρομικά
ολόκληρα τα έτη
2019 και 2020,
Καθεστς Μειω- φνονται
μέ ν ω ν
υποχρεωτική
επανυποβολή Χρεσε ων
τους) για τους
9,01 ευρ/MWh.
Εφόσον , εντός
σχετικής
ΑΑΔΕ:
θα ανέλθουν στα
Πός βα υπολογιστείο
ΕTΜEAP οι με
17 ευρ/ MWh
είναι
δικαιούχους με
παροχές αγροτικής χρήσης
χρεσεις υπο βληθούν Χρέωση Βάσης
ΕΝΦΙΑ
ΕTMEAP
οποίες
αιτήσεις
για τα συγκεκρ θα
τους δυνητικούς μένα έτη
Created by Universal Document Converter