Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 278 66
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Σπάνια κειμήλια
συλλογν από το
1821, το
Μακεδονικό
Επεκτείνεται η υπο χρέωση
εμβολιασμού;
Αγνα και τους
Βαλκανικούς
Πολέμους
βγαίνουν για
πρτη φορά στο
Ειλογή Που έχουμε υπόψη μας αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
η προετοιμασία , ο
σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να
λειτουργήσει διά ζ σης η εκπαιδευτική
διαδικασία παντού ,
στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και δεν
νομίζω ότι αμφισβητεί χανείς την ανάγκη της για λόγους
εκπαιδευτικούς , Ψυχολογικούς , χοινωνικούς, χλια δυο πράγφως
Οι οκτ στολές που χρησιμοπο ιον
σήμερα οι Εύζωνοι της Προεδρικής
Φρουράς , μεταφέρονται για πρτη φορά
στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και θα
έχουν κεντρική θέση στο εκθεσιακό αφιέ
ρωμα Εν αγωνίζεσθαι...περί πάτρης
που διοργαννεται στη φετινή, 85η ΔΕΘ
στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα.
νάσταση ,
Η επίσημη ευζωνική στο- 2
VACCINE
ματα .
Δήμος Αθηναίων:
Ξοφλήστε εφάπαξ την
οφειλή σας και
απαλλαγείτε από τέλη,
Πρόστιμα ,
Προσαυξήσεις
Μέχρι 100 δόσεις η ρύθμισ
οφειλν
χορωνοίούν, ανέφερε ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος Γιάννη Οικονόμου σε συνέ
ντευξή του στην τηλεόραση.
Αρα η προοπτική να επιστρατευθεί η
λύση αυτή υπάρχει για όλους, υπάρχει και
για τους εκπαιδευτικούς, αν παραστεί ανάγκη παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ε χεί είναι πάρα πολύ υψηλά.
Ειδικά για την εκπαίδευση πρέπει να
ξεκαθαρίσου με δύο πράγματα: η επιλογή,
Τ έχουμε κάνει γι.
αυτή την ιστορία;
Εχουμε ένα πλαίσιο
μέτρων που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση
στα διαγνωστικά τεστ
για να ξέρουμε σε τι
κατάσταση βρίσκεται
ο καθένας . Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα από τους ειδικούς για το πς αντι δρούμε σε περίπτωση που έχουμε χρούσματα και κυρίως υπάρχει το εμβόλιο το
οποίο και μέχρι σήμερα και από σήμερα
και μετά θα εντατικοποιηθεί η παρότρυνση επικοινωνιακά , με χαλιους τρόπους για
Uι επιλογές για την επέχταση της
υποχρεωτικότητας είναι έτσι χι αλλις
υπαρχτές παντού , όχ μύνο στα σχολεία,
σε ό,τι αφορά τη ζωή και την εργασία
στη δημόσια σφαίρα. Ανάλογα με τα με .
γέθη της πανδημίας και τον ρυθμό αξη.
σης του εμβολιασμού είναι μια επιλογή ,
την οποία έχουμε πάντα υπόψη μας να
την επιστρατεύσουμε στη μάχη κατά του
να εμβολιαστεί ο χόσμος
είπε.
Ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα το σχέδιο
ανασυγκρότησης για την Β. Εύβοια
Ψηφιακά , χωρίς καμία ταλαιπωρί ,
με λίγα μόνο ακλιχνμπορούν πλέον επιχειρήσεις και φυσικά πρόσω πα να ρυθμί ζουν όλες τις οφειλές τους και μέχρι εκα .
τό δόσεις προς τον Δήμο Α
θηναίων.
Στον "Πάγο" η
Πανεπιστημι ακή Αστυνομία
Το φθινόπωρο έγινε κόταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευσην
Ενας ευρύτατος,
διεξοδικός
διάλογος οργανθηκε στην Λμνη της Εύβοιας
με αντικείμενο το σχέδιο δράσης της επιτρο πής
υπότον κ. Σταύρο Μπένο για την Βόρεια Εύβοια.
Παρόντες εκτός από τον κ. Μπένο και πλειάδα α .
πό μελετητές , ήταν ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιργος Αμυράς
και ο υφυπουργός Αγρο τικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σήμος Κεδίκογλου .
ΟΧ.Σταύρος Μπένος ξεκαθάρισε ατό την αοχή
ότι κοι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις θα πρέτει να έχουν έναν ολιστικό αλλά και ανθρωποχεντρικό χα.
ραχτήραν όπως είπε καιπροσδιόρισε πως το συγκε .
χρμένο σχέδιο έχει διάφορες φάσεις αλλά βασί
ζεται χυρίως στην εμπειρία που έχει αντληθεί μέχρι
τρα από την Ευρωπαϊκή Ενωση με βάση τις ολο κλήρωμένες χωρικές επενδύσεις (οΧΕ)>Σημείωσε με σαφήνεια πως πρόκειται για παρεμβάσεις ου
οποίες αθα έχουν ανθρω ποχεντριχό χαρακτήραν
γιατί όπως είπε αθα πρέπει να απευθύνονται σε ό .
λους τους πολίτες της περοχής" και τόνισε πως κθα
πρέτει να υπάρχουν καθολικές συνέργειες και συ νανέσεις στο πλαίσιο των ΟΧΕ
σημεινοντας πως ατα έργα και οι ΕΛΛΑ ?
πόροι θα πρέπει να είναι εξασφαΤα Πρτα Πράσινα
ομόλογα
ετοιμάζεται να
εκδσει η
Σύμφωνα με παλαιότερες δηλσεις στελεχν του υπουργείου Παιδείας, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα αναλάμβανε έργο το φθινόπωρο..
Μετατίθεται σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα η τοποθέτηση της Πανεπιστημια κής
Αστυνομίας στα ΑΕΙ με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για αναβολή .
Μάλιστα , σε σχόλιο του , ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε γενικά ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία
παίδευση .
Οταν ολοκληρωθεί η εκπαί δευση που απαιτείται , όταν ολοκληρωθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες που υπάρχουν για την πρόσληψη των ανθρπων
Κομισιόν
αναλάβει χαθήκοντα όταν ολοκληρωθεί η εκΣτην τελική ευθεία για την έκδοση
των πρτων πράσινων ομολόγων που θα
χρηματοδοτήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης
με 250 δισ ευρ , βρίσκεται η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Οπως ανακοίνωσε ο Επί
τροπος αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού Γιοχάww.dimοprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα