Πρωτοσέλιδο Τομή:Recognized text:
στην ενημέρωση
Εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Πρέβεζας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 948
ΧΡΟΝΟΣ 20ος
Κωδ. 270361
Πέμπτη 9Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ
ΤΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Πρόβλημα βιωσιμότητς
γuο μήμα Λογστιής | ρθμούς-Καλοκαρι του 2022 την
Στην Πρέβεζα ο Πρόεδρος
του ΟΚΑΝΑ-Σε λειτουργία
το ΝΕΟ Πολυδύναμο Κέντρο
το επόμενο διάστημα
Πρέβεζας
σελ. 7
σελ. 5
Σε εταιρεία Συμφερόντων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου το αφιλέτο). Με χειρουργικά
άψογους ειδικούς χειρισμούς ο Δήμος Πάργας σε ένα τολύ σημαντικό ζήτημα παρέδωσε.ς
σελ. 8
Καλαντζής: Να
εξαντληθούν τα
νομικά περιθρια
για την ακύρωση
της εγκατάστασης
Αιολικν Σταθμν
Μάθημα
αναπτ
ανάπτυξης
σελ. 2
Οι εθελοντές
Των " αδέσποτων" χρα ότι η
ίναι ΠασιφαΕ
νές σ' αυτή τη
χρειάζονται
βοήθειες
αυτοδιοίκηση έχει
<<φορτωθεί > με
αρμοδιότητες χωρίς
αυτές οι αρμοδιότητες σε αρκετές των
περιπτσεων να
συνοδεύονται από
ΠΑΡΓΑ
τους ανάλογους
πόρους.
σελ. 6
Συνέχεια σελ. 3
Εέρχα των ανθρπων μας
Ζητείται Ζευγάρι ή δύο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
Ζπτείται ξευγάρι ή δύο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
γιολδάσnς
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
σε Ελληνικό
εστιατόριο (Κουζίνα)
με μισθό ικανοποιητικό
και χρο κατοικίας .
Περισσότερες
Πληροοφορίες
επιΚοινωνήστε με τον
Βασίλη στο τηλέφωνο
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 16
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ)
Tel +30 2632028280| +30 2632089610
Fax +30 263001528 0
e-mait oimonton @gmaicon
ORRAON S.A.
00491758195567
Construction Company
Kisou Teavela2 | 4100| Preveza GR