Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
-ΠΡΩΙΝΗ
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 7823
Τιμή Φύλλου 0.50ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ"Αντίδοτο"
KΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Νέα μέτρα
λειτουργίας
στην Εστίαση
& Διασκέδαση
από 06 έως 13 Σεπτεμβρίου
για το κύμια ανατιμήσεων στο ρεύμα
αναζητά η κυβέρνηση
Συνέχεια στην 12
Ποια μέτρα εξετάζονται
ως ανάχωμα προκειμένου να μη
δημιουργηθούν
νέες συνθήκες ενεργειακής φτχειας
για τα αδύνατα κοινωνικά στρματα
Χρηματοδοτήσεις
Συνέχεια στην 10
για επαγγελματίες
- Οι δικαιούχοι και
οι τελικές προθεσμίες
Τρίτη δόση
από 14 Σεπτεμβρίου
Συνέχεια στην 16
Συνέχεια στην 11
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΑΣ
Διπλωματούχοι οπτικοί-Οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙ ΚΑ
Επίσημos Συνεργάτηs MΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένου με ,
ΓΡΕΒΕΝΑ
43ηs Οκτωβρίου 151
ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7
Τηλ.24620/84444