Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
10ΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1o tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ
ΕΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΝ
α ανόoα npv pa 13 Σεπτεμβρίου οι μα- ριομο .
την έναρξη
με τα βλέμματα όλων σχετική εγκύκλιoς για τον τικν οντanopiert στον
στραμμένα στους εμβ - τpono noυ 0α τελεστεί εμβοοσμό
Βiασμούς εκπαιδευτικν Να θυμίσουμε ότ nέρυσι
και μα0ητν Τnw Bεuτ υnrpov αυστηροί nepιο
Σε λaίκό προσκύνημα η σορός
του Μίκη 0εοδωράκη
Πολίτες από κάθε γωνιά της χρας αnοτίουν
φόρο τιμής στο μεγάλο συνθέτη
ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως
Για τον εμβολιασμό των Παιδιν
άνω των 12 ετν
ΠΑΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΤΘΕE ΤΟΝ κ. ΤΕΙΠΡΑ
Το έκανα αφού
το μελέτησα...
ΟΕΡΟΣ Γ)
Πς μηορείς να ανε . nopoβίοσn tωw aκοδn . μόρους ναρκωτικν .
Χ0είς τον Ταnpa νaμ μαίκων εhtυθεριν με να κλοnέ για εκτετα
medin η κ
λοτούμα
Πολάκη μεος όταν huoouλtα ο . δελισμούς , με όσκηoη Ήταν φυσικό ο Τσί .
τάργηon του λεγόμε - τiας και με κτίσιμο φού στο ΠΑ στήριξ
νάντια στον
Ασύλou ΠΑ): Το ΠΑ.
συνήθως ano φοτη . δραστηριοτήτων του
στεροί , αριστερούλn . ano tο κKE Πεpoτέpω tς onoiες δήλωσε στις
δες και αναροουτόνο το εκμετoλεύonκαν 28/9/15 στην Βουλ
μοι για την tnβoλή ε.
νός καθεσττος ανομί κωτικν , σκόμη και
ος και εξουσιοστικής στα κυλικεία των Σxο
βίος στα Πανεπιστή . Av και τmv napεvo
Πολnς με
για τmν διακίνηση ναρ Εyω κ . Μπτσοτάκη εί .
μαι unερήφανος για
την δυκή μου nopεiα
στο Πανεηστημο ,
την κίνηοή του οτον npoeδpo toυ ΣΥΡΙ
ο ΜιχαήΜr. Λουκός! μια, για την βάναυση χληon φοιτητν ano .