Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

27oC, 21:00

22oC - Υγρασία 34%-84% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:14 - Δύση ηλίου: 20:00

€0.80

Áðüêëçñïò*

Πρέπει νάναι κανείς πολύ παλιός για να θυμάται τον δήμαρχο, Γ. Κούρκουλο, να επισημαίνει, επανειλημμένα
και σ’ όλους τους τόνους, προς τους τότε αρμόδιους άλλους, ότι το οικιστικό σύνολο της παλιάς πόλης της Κέρκυρας είναι ίσως το μεγαλύτερο τέτοιο σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο κατοικείται από χιλιάδες ανθρώπους. Τόνιζε έτσι, στα μέσα
της δεκαετίας του ‘80, ότι η όποια πρόνοια για την ιστορική πόλη θα πρέπει να παίρνει υπόψη της αυτήν ... την λεπτομέρεια. Κατοικείται! Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά, παραδοσιακά σύνολα, που έχουν προ πολλού εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους. 3»

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5426

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ôé ëÝíå ïé êÜôïéêïé ãéá ôçí ðüëç

Ôï õðüìíçìá ôùí
áíèñþðùí ôïõ óõëëüãïõ
óôç äÞìáñ÷ï Õäñáßïõ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις αντιρρήσεις
του πάνω στο Σχέδιο Κανονισμού Αστικής Αστικής Λειτουργίας, όσο και τις ενστάσεις του ως προς τη λειτουργία της Επιτροπής, παραθέτει
σε επιστολή του προς τη Δήμαρχο Μερόπη Υδραίου, ο
Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων
Παλιάς Πόλης.
ΣΕΛΙΔΑ

10»

Áñíïýíôáé
ôç ìåôÜããéóç
ìå ôï áßìá
åìâïëéáóìÝíïõ! 3»

Äéáêñßóåéò ôïõ ÍÁÏÊ óôçí ðáíåëëÞíéá
óõíÜíôçóç êùðçëáóßáò ôçò ÊáóôïñéÜò
ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Μια ομάδα δέκα αθλητών και αθλητριών (από 5 αγόρια και ισάριθμα κορίτσια) μικρών ηλικιών γεννηθέντες 20072008-2009 συμμετείχε σε Πανελλήνια Συνάντηση Κωπηλασίας στο Μαυροχώρι Καστοριάς στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2021. Στο
φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον ολυμπιονίκη, Στ. Ντούσκο. 17»

ÊëÞñùóç ãéá
ôá ðñùôáèëÞìáôá
ÅÐÓÊ &
ÅÓÊÁÂÄÅ 15»

«Åãþ óõãíþìç,
ðïõ óáò èýìùóá
ôüóï»

ÌåôñÜ áíôßóôñïöá
ï ÷ñüíïò ãéá ôá õäñïðëÜíá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Όπως μάλιστα τονίζει στην “Ε” ο κ.Γκόβας, η αδειοδότηση των υδατοδρομίων σε Ερείκουσα, Μαθράκι και Οθωνούς βρίσκεται σε ώριμη φάση, ώστε να
ενταχθούν σύντομα στο δίκτυο, ενδεχομένως μέχρι την Άνοιξη, ενώ έχουν υποβληθεί προς έγκριση οι τεχνικοί φάκελοι που αφορούν σε εκείνα της Ζακύνθου, της
Λευκάδας, του Μεγανησίου, της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς. ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ • ΣΕΛΙΔΕΣ 4&5»

Êñéôéêü óçìåßùìá ôïõ Ê. Óðßããïõ
ãéá ôçí ôáéíßá «Ï Üíèñùðïò ôïõ
Èåïý» 17»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα