Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|Δράσεις της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ξάνθης
για την επέτειο
των 200 χφόνων
από την Ελληνική
ΚΑΘΗΜΕ.ΡLNHΕπανάσταση του 1821
Η ανεργία ξεπερνάει
το 45% στο νομό Ξάνθης!
- Από τα μεγαλύτερα ποσοστάστη Βόρεια Ελλάδα
- Αύξηση και των εργατικν ατυχημάτων
-Συνέντευξη τύπου εκπρόσωπων των εργατικν κέντρων ενόψει ΔΕΘ
| τα επίπεδα ανεργίας, στις εργα - στοιχεία του ΟΑΕΔ (1,2 εκ .
σιακές συνθήκες μέέσα στην παν- στο τέλος Αυγούστου σε όλη τη χρα ) είναι στο 17% που αναμένεται να αυξηθεί τα
Ιδημία του κορονοίού και σε τοπι. πιo κοντά στην πραγματικότητα- επεσήμανε ο χειμνα στο 24-25% , Η ανεργία μειθηκά προβλήματα με επιπτσεις στην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσολονί - κε ελαφρά τους καλοκαιρινούς μήνες
απασχόληση αναφέρθηκαν εκπρόσω- κης Χάρης Κυπριανίδης. Τόνισε ότι η ανεργία και στην Πιερία, λόγω τουρισμού , αλλά
ποι των εργατικν κέντρων της Βόρε, στην πόλη της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται στο αναμένεται και πάλι άνοδος της στους
ας Ελλάδας, σε συνέντευξη τύπου, ενό - 34-359% και υποστήριξε , ότι μετά και από τις επόμενους μήνες.
ρεση αποτελεί η Χαλκιδική με ανεργία
ψει της διοργάνωσης της φετινής ΔΕΟ.
αναστολές εργασίας μη εμβολιασμένων εργα .
Για τη Δράμα, επισημάνθηκε το υψη ζομένων και τη μείωση των ενισχύσεων και λό ποσοστό εργατικν ατυχημάτων στα
"Δεν υποστέλλουμε τη σημαία του αγνα, επιδομάτων λόγω κορονο ίού, η ανεργία "μπο- λατομεία "ένα στο δίμηνο, ή τρίμηνο",
παλεύουμε για τα δικαιματα των εργαζομέ , ρεί να εκτιναχθεί και πάνω από 4095
όπως επίσης και για την Ξάνθη, αλλά
νων δήλωσε ο οργανωτικός γραμματέας της
Οι εκπρόσωποι των εργατικν κέντρων και, συγκριτικά με άλλες περιφέρειεςΓΣΕΕ. Βαγγέλης Μουτάφης στην εισαγωγιή έδωσαν στοιχεία, ανά νομό , για την ανεργία , για την Ανατολική Μακεδονία και Θράτοποθέτηση του . Απαντντας σε ερωτήσεις για εργατικά ατυχήματα και για τοπικά ανα- κη .
δημοσιογράφων, διευκρίνισε ότι , φέτος , με πτυξιακά προβλήματα με επιπτσεις στην
απόφαση της ΓΣΕΕ δε θα πραγματοποιηθεί αγορά εργασίας
συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, για λόγους προφύλα
ξης της δημόσιας υγείας από τον κορονοιό, προσπων των εργαζομένων, τα επίπε- Μπε μπεκίδη, η ανεργία ξεπερνάει το
αλλά θα γίνουν εκδηλσεις ανάδειξης των δα ανεργίας στους νομούς της Β. Ελλά . 450 στο νομό , "ο κόσμος της εργασίας
Στην Ξάνθη, σύμφωνα με τον ΠρόεΣύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκ . δρο του Εργατικού Κέντρου, Αγγελα
προβλημάτων των εργαζομένων.
Την "αναντιστοηχία των επιπέδων ανεργίας , μεταξύ 28-50% (Φλρινα 28% , Σέρρες έκανε ιδιαίτερη αναφορά , στα εργατικά
τα οποία naρατηρούνται στις καταγροφές του και Εδεσσα 38% , Πέλλα και Καστοριά ατυχήματα που έχουν αυξηθεί το τεΟΑΕΔ και της ΕΛΣΤΑΤ. εκτιμντας ότι τα άνω του 50%, Εάνθη 45% κ.Τ.Λ.). Εξαί. λευταίο διάστημα .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα