Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5053 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
• Νοσηλεύτρια από την Κοζάνη
φέρεται να έχει κάνει εικονικό
εμβολιασμό στο Κ.Υ Παλαμά…
•Άραγε, το όνομά της βρίσκεται
μέσα στα 33 ονόματα που έδωσε ο
διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτης
Σερέτης στην εισαγγελία Καρδίτσας;
•Καλούμε την εισαγγελία Καρδίτσας και την 5η ΥΠΕ να ελέγξει αν
ευσταθεί η καταγγελία και αν το
όνομα της συγκεκριμένης νοσηλεύτριας είναι μέσα στα 33 ονόματα που έδωσε στην εισαγγελία
ο κ. Σερέτης.
•Πληροφορίες αναφέρουν ότι
ερευνούν και γιατρό του ίδιου
νοσοκομείου

s

Πολιτική

Έργα

Έτσι θα είναι το νέο Πράσινο φως από ΜητσοΑλιευτικό Καταφύγιο τάκη για εμβολιασμούς
παιδιών άνω των 12 ετών
στον Πλατανιά

s

s

από ιδιώτες παιδιάτρους

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

Óåë. 3

Óåë. 5