Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο- Αρ φύλλου 18.086. Τιμή 0,60 . Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 202 1
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33+ Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350 . http:/www.pronosiogos.gr o enai [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με νέο νομοθετικό πλαίσιο και αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά. .
ΟΠΙΝΙΟΕ Πγρμπιπίσς νέiς πραρξς ηλινοτίακτς ατίημηντιρηη E δόθηκε κπράσινο φωςκαι για εμβολιασμό των παιδιντ..
Από τη Δευτέρα αλλάζει
η ζωή των ανεμβολίαστων
θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις σταβλικές εγκαταστάσεις
. Πολύ μελάνι έχει χυθεί Τα
Τελευταία χρόνια για Το θέμα Των
παράνομων
που πλήτουν την πρωτογενή παραγωγή, εν άμεσα επηρεάζουν
και τους καταναλωτές που δεν ξέ ρουν Πτελικά φτάνει στο πιάτο
Τους Οσες προσπάθειες έγναν
-Με υποχρεωτικά τεστ σε ιδιωτικά εργαστήρια η προσέλευση στο Δημόσιο
και Ιδιωτικό τομέα . Κουδούν με Self test για τους μαθητές
Εξετάζεται η επέχταση της υποχρεωτικότητας σε εκπαιδευτικούς-ερείς
ελληνοποιήσεων
. Με το Φθινόπωρο να βρ σκεται ήδη στο ξεκίνημά rou και
nς εκπμήσεις των επιστημόνων
να είναι ανησυχητικές για την αύ ξηση Των κρουσμάτν κορωνοί
ού στο επόμενο διάστημα η ΚυΡΕΠΟΡΤΑZ
μέχρι σήμεερα για να καταπολεμη θούν οι αθέμτες πρακτικές , δεν
κατάφεραν να αντιμετωπίσουν ρφκά το πρόβλημα, έτσι στε τα
προίόντα μας
μένα σε Ελλάδα και εξωτερικό!
Πρόκειτα για ένα ζήτημα που απασχαλεί έντονα και την Ηπερο
που δραστριοποιούνται μερκές aπό Τις κορυφαες Γαλακτοβιομηχα-δημοφιλές ΠΟΠ προ 11η σελ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
ς να είναι προστατευΝέο αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τους
ελέχους στην αγορ , ιδιαί
: Τερα για τα ΠΟΠΠΤΕ προϊόντα, έρχεται μσα στο
βέρνηση επιταχύνει και αναλαμ
βάνει πρόσθετες πρωτοβουλίες
για τη θωράκιση
γείας μέσω Του εμβολιασμού . .
Προεδοποητκό καμπανάκι ηχεί
άλλωστε εδ και αpκετές εβδομάδες
με την κάθετη πτση του αριθμού στημα έπεσε πλέον κοντά στις
Των εμβολιασμν που από 100.000
με 110.000 που είχε φτάσει ένα διά,
vίες της χρας και που θέλουν να
φυλάξουν σαν κκόρη οφθαλμού, το
της δημόσιας υ.
Από τη Δευτέρα rapid
test από τον ΕΟΔΥ στην Κεντpκή πλατεία θα γίεται
μόνο σε εμβολιασμένους
πολίτες .
Δεν καρποφόρησε ακόμα η έρευνα για νέο χρο
Ανάσαν μέσω επέκτασης του
νεκροταφείου Περιβλέπτου ! Κντρκός ο ρόλος τον Δήμων στην εφαρμογή
30.000. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνε
και στα Γιάννενα κα στους άλλους
νομού της Hπείρoυ. -11η σελ.
Με μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων .
Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας
Εκτίναξη 200% του υκού φορτίου
στα λύματα των Ιωαννίνων
VΒΒΛΕΤΣΑΣ (Αντιδήμαρχoς) : Σοβαρό κοινωνικό ζήτημα .
του νέου πλαισίου για τα ζα συντροφιάς
ν Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο Σχέδιο Νόμου .
. Η χωροθ
τηση νέου νεκρο ταφείου αποτελεί
ένα από τα πιο
σημαντικά ζηι
ματα που καλεί
>Χθες ανακοινθηκαν άλλα 38 χ0ούσματα κορωνοίού
rαι να αντμετωπίσει στις μέρες
μας ο Δήμος Ιωανντν , καθς
τα υπάρχοντα δημοτικά κοιμητή ρια κυριολεκτικά ασφυκπούν εξαι Σε διεθνή έκθεση συμμετείχε η Περιφέρεια
rας της απουσίας χρου .
Οι προσπάθειες που έγναν μεχρι Τρα δεν απέδωσαν καρπούς.
για διάφορους λόγους , παρά Το γ γονός ότ υπήρξαν
. Το νέο Σχέδιο Νομου για τα
α συντροφιάς του Υπουργείου
Εσωτερικν , στόχος του οποίου
είναι όχι μόνο η διασφάλιση της
ευ ωίας όλων των φuων , αλλά και
ο περιορισμός του πληθυσμού
: Των αδέσποτων ζων, κατατέθη: κε στη Βουλή
.Η μεγαλύτερη αύξηση ικού φορτίου στα αστικά λύ ματα ανάμεσα στις 12 πόλεις
της Ελλάδος στς οποίες γίνε
ται λήψη δειγμάτων από rov
ΕΟΔΥ σημειθηκε την περα .
σμένη εβδομάδα στα Γάννε .
να με Το ποσοστό να ανέρχεται σε 200% σε
-12η σελ.
Έχει προοππικές στην Ήπειρο
ο εναλλακτικός τουρισμός!
Όπως αναφέρεται σε σχετκή a νακοίνωση σποτελεί προίόν γόνιμου
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμε .
νους φορείς , εν κατά την επεξεp.
γασία του ελήφθησαν υπόψη σχόλα
και παρατηρήσεις, που -11η σελ.
Κατάρηση του
συμπλημωματικού ψύρυ
Του ΕΝΦΑ ητά η ΠΟΜΙΔΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
νΣημαντικές δράσεις για τα αtrme spors στην Κόνιτσα
. Μεγάλες δυΤα ΕΛΤΑ και το Eλληνικό
κρότος στις δόξες τους!
για την
περατέρω αν
πτυξη εναλλακτι.
κν μορφν του
pισμού υπάρχουν
σε όλη την Ήπει
ρο, μέσω των οποίων η περιοχή
μας μπορεί να κα Ταστεί προορ .
σμός καθ' όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Η πpοσέλκυση επισκεπτν που
αναζητούν εμπειρίες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σελ . 6
Σελ. 6
ΑΠΟΨΕΙΣ
Με την πειθ ή με τον
Ο Νέοχαράτσι στις
πλάτες των απόμα χων, συνταξιούχων
Του ΟrΑ που έδωσαν τα πάντα για
να μείνουν στον Τόπο rοuς , να παράγουν και να φυλάνε -4η σελ
Του r. ΓΑΝΝΑΚΗ . 7
εξαναγκασμό και τη βία;
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.ΛΣ
> popει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
Αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμν..
Νoκ άουτ από την Τούμπα
Μπρένερ και Καραγιάννης
Διαπιστσεις .
Η ζωή σήμερα και η κρίση της
κοινωνίας και της παράδοσης. .
. Είχαμε σεπαλαιότερο άρθρο μας , προειδοποιή σει ότι ο τρόπος της δισχειρίσεως της πανδημίας δυ νατόν να οδηγούσε τους κυβερνντες σε αυταρχικές
και δικτατορικού
Τύπου μεθόδους
ΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Λ..)
PΑύριο αναμένεται η επιστροφή των διεθνν.
Σεβασμός στη γνnη
των επιστημόνων
υπέρ Των εμβολιασμν κού και ιστρικού προσωπικού , στε
Δυστυχς , napaτηρούμε ότι
επαληθευτήκομε. Το no πρόσφατο
πορόδειγμα είναι η σναστολή εργο σίος του ανεμβολίαστου νοσηλευτ> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ γιατρού
. Με διπλή προπόνηση αι
αρκετές σπουσίες διεθνν αλλά
και Τpαuματν ποδοσφαιριστν
συνεχίστηκε χτες η προεrομασία
ΘΗ λαίλαπα της πανδημίας , πέρα από τους θα
νάτους προσφιλν μας προσπων, Τις πνευμο vίες, Τον εγκλεισμό κατ ' οίκον με Τις καραντίνες, την
κατάθλιψη , το άγχος , μας στέρησε και τα πατροπο
ράδοτα παραδοσιακά πανηγύρια μας , που είναι
πόλος έλξης όλων όσων ζουν σε πόλεις.
Τέτοια παραδοσιακά πανηγύρια βίωσα παλιότερα στα Ζαγοροχρια, στα Μαστοροχρι, ή όπως συνηθίζουν να
Τα λέμε ατα Πέτρινα Χωριά της Κόνιτσας, εν αντιθέσει με η στλ
να της πρεμιέρας την ερχόμενη
Κυριακή ( 1209, 7:00 μμ) με αν
παλο Τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της
Τούμπας . Νοκ dοuτ οι Μπρένερ
και Καραγάννης , ερωτηματικό
για Μορέιρα.
να εξαναγκοστούν να εμβολι στούν .
Ο διχασμός μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων όχι μόνον
στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες Ευ ρωπαϊκές χρες , είναι υπαρκτός
και δυστυχς θυμίζι
| Του κορωνοίο στην ανθρωπ |
Τπα θερησε χρpος του, πέραν
της ενημέρωσης του αναγνωστ - Τη σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα