Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
ΙΣεπτεμβρίου
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7461
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Επιδότηση
στεγαστικν:
Βρέθηκαν
αδιάθετα
κονδύλια για
το Γέφυρα 1
Ντόμινο αυξήσεων σε
τρόφιμα, Πρτες ύλεs
- Ράλι ιμν και εκτόξευση των μεταφορικν ενισχύουν
το κόστοs Παραγωγής και <μικραίνουν το καλάθι τns νοικοκυρά
Ανοιχτή η παράταση- του προγράμ.
ματος ,
μειωμένη ενίσχυση
για κάθε δανειολήπτη
Μπροστά σε μια έκπληξη βρέθηκε το οι κονομικό επιτελείο ,
ανακάλυψε πως από
το πρόγραμμα επδό
συνέχεια στην 11 | διατροφής που καταΤι σχέση έχει ένας
καταστροφικός παγε τός στη Βραζιλία , τα
περιορισπικά μέτρα για
την ανάσχε ση του κορωνοϊού στη Χο Τσι
με Μινχ και οι πλημμύρες
στη νοτιοανατολική
Ασία με το "καλάθι
μιας ελληνικής οικογέ .
νειας: Οσο κι αν μοι άζει
των σιτηρν , του ρυζιού , των ζωοτροφν,
αλλά ακόμη και των
τυροκομικν προϊόντων δημιουργούν ήδη
πληθωριστικές πέσεις
σε βασικά τρόφιμα και
στην Ελλάδα-ήδη τον
Ιούλιο καταγράφηκαν
αυξήσεις έως και
16,32% σε προϊόντα
διατροφής , όπως τα
σπορέλαια - οι οποίες
πρόσφατα | δυστυχς
περίεργο ,
μεγάλη.
καθς οι τιμές σειράς δεν απο κλείεται να εν .
τελικν προϊόντων
ταθούν περαιτέρω το
επόμενο διάστημα .
Τα όσα συμβαίνουν
με τις διεθνείς τιμές
των τροφίμων έρχονται να προστεθούν
στις υπέρογκες ανατι
μήσεις σειράς άλλων
πρτων υλν-πλαστι.
κν , μεταλλευμάτων ,
χημικν , ενεργειακν
προϊόντων-και των
πολλαπλάσιων ναύλων
ορατό στο άμεσο μέλλον και πολλοί φοβούνται ότι η επίδραση
των ανατιμήσεων σε
πρτες ύλες και μετα οι αρχικές εκτιμήσεις φορικό κόστος στις τε τιμές
και θεσμικν φορέων καταναλωτή θα διαρκέσει τουλάχιστον έως
την άνοιξη του 2022 .
Μάλιστα , ακόμη κι αν
συνέχεια στην 10
για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από
την Κίνα, προκαλντας την τέλεια κατα γίδα . Μάλιστα , αν και
ναλνονται στην Ελ λάδα
σημαντικά από τις
τιμές των πρτων
υλν οι οποίες παρά.
γονται
χρες. Τα όσα συμβαί.
νουν τους τελευταίους μήνες με τις
διεθνείς τιμές του
καφέ , της ζάχαρης ,
εξαρτνται
ΑΑΔΕ: Κnειστή
η εφαρμογή
του Taxisnet
για την υποβολή
E9 και ΕΝΦΙΑ
σε άλλες
διεθνν οργανισμν
λικές
έκαναν λόγο για αποκλιμάκωση των τιμν
μέσα στο 2021, κάτι τ δεν
φαίνεται
Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο
Αυξάνεται
η επιδότηση
τns κιλοβατραs για
τουs δικαιούχοUS
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η εφαρμογή για την
υποβολή δηλσεων
Στοιχείων Ακινήτων
( E9) 2022, θα τεθεί
εκτός λειτουργίας την
Τετάρτη, 8Σεπτεμ
βρίου, μεταξύ 11:00
και 15:00 , όπως ενημε.
ρνει η ΑΑΔΕ.
Έκδοση εκκαθαρ
στικν
Αναφορικά με την
Κοινωνικό
Τιμολόγιο
Οικιακό
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9