Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΥΜΑΑΝΑΤΜΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
υμα ανατιμή.
σεων σε npοίό - στον 31 κατηγορίες
ντα ευρείας ηροίόντων και 0ο Y .
καταγάnωσης νουν οντιληnτές ano τους τα μεγολα κατα.
των npoόντων noυ . .
χουν στις an0ηκες.
τους καταναλωτές στα .
στηματα τροφίμων
Onoκλnpn tην Ευρn .
Συγκεκριμένα , οι αυξή - μενες ημέρες και ανά Στη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας
Ο Χρήστος Στυλιανίδης
Η χρα ετοιμάζεται
Για το δύσκολο χειμν ...
Την θέon του unoupγου Kn.
ματικής κρίσης και Ποnτκnς
| Διαθέτοντας Περισσότερα από 6 εκατ. εμβόλια
ra tov δ0σκοΛο κεμνα nou έpκεται ετοιμάζετα η κpo με εκστρατεία
nεieούς των noniτν και διαθέτοντος
νακοίνωσε στς 11:30 το npw
της Δευτέρος ο κυβερνητικός
Πια κατο του κορωνοου
ΠΑΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΙΤΕΥΘΕΙΣ ΤΟΝ κ.ΕΠΡΑ
Ετοιμάζουν
τέταρτη δόση .
βΕΡΟΣ Β )
λίου κατά της νόοου Covil στο Ιopr .
με την ατρική κοινότητα της χρας
Συς 19/4/15, ο κο- τον είαμε noτέ μέσα τponnς του ηταν : Ap
Αθηνωv κ Βερέμης, σε nρωταγωνιστής των Παιδείας και noλιτ.
συνέντευξή τoυ στον καταλήψεων , όντας σμού ) , n κ Νtίνα
PΣ Fous 103,6 είne: αινος φοτητής. n . Βa?ou (ευρωβουnευ .
Ο Τσίnpας είναι ο στεύετα ότι nέρoσε ο - τής ΣΥΡΙΖΑ και αρ0ρο
nρωτογωνιστής των Αα τα μαθηματα του E.
αίωνίων φοιτητν . ΜΠ με υς nέoεις του ΑΥΤΗ , n κ Μαρία
Πρτον , έκανε 10 xρό - μηχανισμού του Συνο - κραμεσίνη Καθηγή
γρόφος της εφημερδα
σnσμού npoς τους Κα .
φία ευρωβουλευτής
ΓΥΡTA και διοικητής
ραία τού το χαρζουμε
ουτo , aς nouμε ότι ο το δημοκρατικό n .
άνθρωnος είχε npό - νταράκ nou καθιέρω .
βημα Δεύτερον, δεν
σε η Αριστερα στα
Πav μια μετά την με.
γερινού , στέλεχος r .
Τουλάχιστον
δεν ξέχοσε όσουκ τον
ευεργέτnoαν
Γράφε
Λένε οι ηεpooότεροι nλωματική του εργοσί .