Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
125 χρόνια
Σπαρτιατικός ΓΣ
υ Ιστορικά αποσπάσματα > σελ. 13| σήμερα στη Λακωνία > σελ. 7
Πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς
Στις 11-1 2/9
το διεθνές συνέδριο του
Ινστιτούτου Σπάρτης > σελ 11
| Με επιτυχία
| Πραγματοποιήθηκε ο 1ος
Δρόμος Ωραίας Ελένης > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 | Έτος 26-| Αριθμός 6194| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Από 1/1/2022 μαζί με την αναπροσαρμογή του καττατου μισθού
Έκτακτη
χρηματοδότηση
Έρχονται αυξήσεις
στα επιδόματα του ΟΑΕΔ
στην Πελοπόννησο
Για τις συνέπειες
των Πυρκαγιν
Έκτακτη χρη ματοδότησ
ύψους 3.000.000 ευρ εγκρίθηκε από την κυβέρνηση
για όσες περιφέρειες επλή ynσaν anότις καταστροφικές
φωτιές του καλοκαιριού Τα
nοσa θα διατεθούν για τις ανuηλημμυρικές nαρεμβάσεις
και την αnοκατάσταση του
φυσικού ηεριβάλλοντος σε
Απική, Στερεά Ελλάδα , Δυτική Ελλάδα και Πελοπόν
νησο Η υπουργική απόφαση
οφορά τις Περιφέρειες Απικής και Στερεάς Ελλάδας
στις οnοίες κατανέμονται από
1.000.000 ευρ και Δυτικής
Ελλάδας και Πελοηοννήσου.
στις οnoίες κατανέμονται αnό
500.000 ευρ.
Τη σχετική απόφαση για
χρηματοδότηση στις ηεριοχές nou επλήγησαν από τις
φωτιές υnέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικν, Στέλιος Πέτσας κατόπιν
συνεργασίας με τον υφυnoυργό στον Πρωθυπουργό
αρμόδιο για θέματα κρατικής
αρωγής και αποκατάστασης
anό φυσικές καταστροφές .
Χρήστο Τριαντόηουλο , τον
υφυπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας , Γιργο
Αμυρά, και τους αρμόδιους
Περιφερειάρχες.
Με αμεσότητα και σχέδιο ,
σε συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς Προχωράμε στη χρηματοδότηση
και στήριξη των ηεριφερειν
για τις άμεσες nαρεμβάσεις
καθαρισμού των ρεμάτων
και σημείων nou κρίνονται
αναγκαίες, δήλωσε ο Στ.
Πέτσας , ο onoiος ηροανήγγειλε νέες χρηματοδοτήσεις
για την υλοηoίηση αντιηλημ μυρικν έργων και την anoκατάσταση των υποδομν
στις ηληγείσες περιοχές
Οι αλλαγές ανά κατηγορία βoηθημάτων
Ηονομαστική αύξηση του κα- τικότερο το επίδομα ανεργίας ύψος του nαρεχόμενου επιδό- στατευόμενο μέλος).
ττατου μισθού από τα 650 στα Πou θα αυξηθεί κατά 8 ευρ. ματος ανεργίας ορίζεται σε no 663 ευρ , nou θα τεθεί σε ισχύ Έτσι , αnό In Ιανουσρίου του
Αντίθετα , το ειδικό επίδομα
σοστό 55% του ημερομισθίου μακροχρόνιας ανεργίας το
απόφαση oπό 1 Ιανουαρίου ανεργίας θα διαμορφωθεί στα ξαρτήτως από:
2022 , θα συμπαρασύρει σε 407,25 ευρ αnό 399,25 ευρ αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ξηθεί , καθς ηρόκειται για
ανοδική ηορεία μια σειρά επιδομάτων του ΟΑΕΔ, με σημαναν ο άνεργος τον μήνα δεν ηρόκειται να αυnou είναι σήμερα.
Ακόμα, επισημαίνεται Πως το μενο κατά 10% για κάθε Προημερομίσθιο (npoσαυξανό- σταθερό Ποσ .
συνέχεια σελ 9
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Οι νέες συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες για τα παιδιά μας .
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εδ και 15 χρόνια λειτουργούν σε ιδιόκτητο χρο ,
με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές , στε να δημιουργείται άριστο μαθησιακό κλίμα!
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εγγυνται το σεβασμό και την επιτυχία στα Μαθηματικά
και στους στόχους των μαθητν και των μαθητριν τους
0 ολύμπιος Μίκης
άλλαξε
τόπο κατοικίας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 11.00-13.00 & 18.00-20.00
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μενελάου 25-Σπάρτη-Τηλ 2731023890-Κιν. 69772671 43- email [email protected]
του Δημήτρη Κονιδάρη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα