Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 07.09.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7685
29 χρόνια
Σοφία Ζαχαράκη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ενισχύουμε τον εγχριο τουρισμό
Ηδύσκολη μόχη της Κίνας
a Πρωτοπορια
για την τεχνΟλογική
Πρόσφατα ανακονόθηκε ότι Προχωρά κανονικά το Πρόγαμμα
για το αεροσκάφος C919 και ότι σύντομα θα προχωρφήσουν όλες
οι διαδικασίες για να λάβει Τις σχετικές άδειες αφού ολοκληρ
ωθούν οι σχετικές δοκιμές
Ουσαστικά Προκειται για το
Πρτο κινεζκό επιβατικό τζη
Που θα Προσταθήσει να αντα
γωνιστεί τα ύο κυρίαρχα μοΟΥ
τέλα στην κατηγορία των
μεσαίων αποστάσεων, το Arbus
A320 και Το Boεing 737. α σχε
διαστές του υποστηρίζουν ότι
θα εναι ασφαλές, οκονομικό ,
άνετο και φιλικό Προς το Περ
βάλλον
Οι Τιμές του πετρελαίου μεινον- δολάρια το βαρέλι.
ται και σήμερα στις ασιατικές αγο- Οι Τιμές του αμερικανικού αργού
ρές .
Οι Τιμές του πετρελαίου διεθνούς 0,58% στα 68,89 δολάρια το
Προέλευσης Τύπου Brent μεινον- βαρέλι
ται κατά -0,54% στα 72, 22
πετρελαίου μεινονται κατά
0,060%, στα 43,97
Εκτός λειτο-δηλσεων μέχρι
την έρει σε σχετι-δηλσεων
υργίας Τίθε-Στοιχείων ανάρτηση κή ενημέρω- Στοιχείων
ται η εφαρ- Ακινήτων των εκκαθα - σήτης η Ανε - Ακινήτων
μογή για την (E ) 2021 θα ριστικν ξάρτητη (E9) 2022
τεθεί
δηλσεων λειτου ργίας και το άνοιγ- Δημοσίων εκτός λειτο( υργίας την
Τετάρτη, 8
να, η εφαρ-Σεπτεμβρίου, δηλσεων Η εφαρμογή Σεπτεμβρίου,
ΕΝΦΙΑ 2021. γ1α την υπο- μεταξύ 11:00
και 15:00
υποβο λή είναι εκτός ΕΝΦΙΑ 2021 Αρ χήθα
ΔΑΠΕΕΠ
μα των τροΕσόδων
θετικό ισοζύγιο για το
Εδικό Αογαριασμό ΑΠΕ,
Συγκεκριμέ-Τετάρτη,
8 ΠΟΠΟΙητικν ΑΑΔΕ)
μογή για την
υποβολή Π.μ.,
11:00
Αυτό αναφ-β ο λή
Created by Universal Document Converter