Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 07.09.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6865
Κυβέρνηση : Στόχος να καλυφΘούν τα προαπαιτούμενα> μέχρι τις 15 ΣεTτεμβρίου
Αγνος δρμουν γι να ζιλαδόσεη 1η δδσητων 38 δο ειρ
Ολη η εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο που διέπει υπερωρίες, διευ Θέτηση του χρόνου εργασίας,
διαλείμματα, αργίες, προστασία από τις απολύσεις
Εργασία: Πς θα εφαρμοστεί το ελαστικό 8ωρο
Εκδόθηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο που διέπει υπερωρίες, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διαλείμματα, αργίες, προστασία
από τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Ε τσι σε εφαρμογή τίθενται οι νέες
ρυθμίσεις του Νόμου 4808/2021 για την προστασία της εργασίας αν αφορικά με τον χρόνο εργασίας , τις υπερωρίες, τη δυνατότητα τετραήμερ
ης εργασίας έπειτα από αίτηση του εργαζομένου στο πλαίσιο της διευθ
έτησης του χρόνου εργασίας , τα διαλείμματα αλλά και τη ρητή κατοχύρωση του 8ρου / 40ρου.
ΤουρισμόςΠοιες μεσογειακές
χρες πλησιάζουν
πιο γρήγορα τα
επιτεύγματα του
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων εξέδωσε εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ατομικού Εργατι κού
Δικαίου που περιλαμβάνονται στον νόμο , με
την οποία προβλέπονται δικλίδες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων
και τον έλεγχο εφαρμογής της εργατι κής
νομοθεσίας. Με την εγκύκλιο μεταξύ άλλων
διευκρινίζονται τα εξής:
Ελλάδα και Ισπανία υπολείπονται έναντι των ανταΓεωργιάδης: Το κύμα
ακρίβειας δεν θα είναι
διαρκέςΘα ανακοινωθούν μέτρα
στήριξης
γωνιστν τους στη Μεσόγειο αναφορικά με το πόσο
γρήγορα καλύπτουν το
2021 το ατουριστικό κενόν
που δημιούργησε η πα δημία σε σύγκριση με το
2019.
Όπως προκύπτει από τα
μέχρι τρα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία , η Ελλάδα κινείται καλύτερα από
την Ισπανία όμως και οι
δυο χρες , βλέπουν τις
κπλάτες της Τουρκίας,
της Κύπρου και της Κροατίας, αναφορικά με τα
ποσοστά αναπλήρωσης
που εμφανίζουν
συγκρίνοντας την τουριστική κίνηση το 2021 με το
2019. Επισημαίνεται ότι
Τουρκία , Ισπανία και
Κύπρος έχουν δημοσιεύσει
στατιστικά στοιχεία και Ιουλίου εν η Ελλάδα και η
Κροατία μέχρι Ιούνιο. Τα
ποσοστά αναπλήρωσης
έχουν όμως υπολογισθί
και για τον επτάμηνο
( όπου υπάρχουν στοιχεία)
και για το εξάμηνο ( για
όλες τις χρες).
700ευκο
Την εκτίμηση ότι το αναμενόμενο κύμα
ανατιμήσεων , θα έχει παροδικά χαρακ
τηριστικά , εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης.
Με επίσκεψη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Σλοβενίας
ξεκίνησε
συμβούλιο των υπουργν
Γεωργίας της ΕΕ , όπου και
θα παρουσιαστούν ορθές
πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στον πρωτογενή
τομέα.
του διαλόγου αγροτικναστικν περιοχν . Σύμφωνα με την προεδρία , είναι
ανάγκη να διεξαχθεί μία
τέτοια συζήτηση αεάν θέλουμε να αντιστρέψουμε τις
αρνητικές τάσεις που επηρεάζουν τις αγροτικές περιοχές , όπως η γήρανση του
πληθυσμού και η μείωση
της ελκυστικότητας των αγροτικν περιοχν ως τόπο
διαμονής και εργασίας .
άτυπο
Ο ίδιος συνέστησε Ψυχραιμία και
σημείωσε ότι όλες οι χρες αντιμετωπίζουν αυτό
σχετίζεται με την ομαλοποίηση της αγοράς μετά τις καραντίνες.
το φαινόμενο που
Σήμερα θα διεξαχθεί το
συμβούλιο με τη συμμετοχή
του επιτρόπου Γεωργίας,
Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, με
κεντρικό θέμα την ενίσχυση
Created by Universal Document Converter