Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη της νέας διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6055 Τρίτη 07.09.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Εξπιρετικές οι
Προοπτικές εξηγωγν
ελληνικν προϊόντων
και υπηρεσιν πον
Καναδά
Οικονομικό Επιμελητή ριο: ΡΤΕ
Eurobank:
>>>Τελ.
>>>Τελ.
Να είναι πρ0αιρετικά για φέτος
τα ηλεκτρονικά βιβλία
Ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα
ο δείκτης λιανικού εμπορίου
Επτίξευση το
ινουν
Του ΑΕΠ με
<Στην αγορά Του Καναδά
υπάρχουν εξαιρετικές προοπΙ
κές εξαγωγν
Προϊόντων και υπηρεσιν ,
όπως σημεινεται στον Οδηγό
Επιχειρείν στον Καναδάν Που
συνέταξε το Γραφείο Οικονομικν και Εμπορικν Υποθέσεων
της ελληνικής Πρεσβείας στην
οπάβα.
Οι τομείς με τις Πο ελπιδοφόρες
Προοτικές για Τις ελληνικές
επιχειρήσεις είναι οι τομείς τρο
φίμων και Πράσινης ενέργειας
καθς και τεχνολογίας.
Αλλοι κλάδοι ιδιαίτερου ενδιαφ
έροντος για τα ελληνικά προϊόντα, όπως αναφέρεται στον
οδηγό Που δημοσιεύτηκε στην
ηλεκτρονική σελίδα του υπουρ
γείου Εξωτερικν για Τις εξαγω
γές, είναι τα καλλυντικά- παραφαρμακευτικά Προιόντα , καθς
και ο κλάδος των δομικν
υλικν, ο οποίος Παρουσιάζει
ενδιαφέρον κυρίως για τους
Έλληνες εξαγωγείς μαρμάρου
και αλουμινίου
Ιδιαίτερα γα
σημεινεται ότι, χάρη στην προ
σωρνή εφαρμογή της Συμφ
ωνίας CETΑ, έχει διευκολυνθεί
Το εμπόριο και υπάρχει περιθρ
1ο Περαιτέρω ενίσχυσης εξαγωγν ελληνικν προϊόντων
στην καναδική αγορά Επιβοηθητική θα ήταν η διοργάνωση
επιχειρηματικής αποστολής στον
κλάδο τροφίμων. Ωστόσο, ΠρέΠει να ληφθούν υπ' οψν οι Περ
ιορισμοί λόγω Πανδημίας , η
οποία έχει λειτουργήσει ανασταΑτικά στη διοργάνωση επιχειρ
ηματικν δράσεων .
Για την Πράσινη ενέργεια και
τεχνολογία αναφέρεται όι
κάξιος Προσοχής είναι ο κλάδος
της πράσινης ενέργειας και
Τεχνολογίας, για τον οποίο επιδεικνύεται ενδιαφέρον κανα
δικν επενδύσεων στη χρα
μας Έχει Πάντως καταγραφεί
έντονο ενδιαφέρον από ελληνικής Πλευράς για προσέλκυση
επενδύσεων στον κλάδο ΑΠΕ
ελληνικν
Fitch:
Αναβέθμσετο αξόχμεο ομολόγον
αληγικόντραηεζν
τα Τρόφιμα
Η αναβάθμιση αντανα κλά
την εκτίμηση του Fitch ότι οι
ανακτήσεις για τους Πιστωπιστοληπτικής τές Που έχο υν ομόλογα
Λόγω τς βελτίωσης των
Προοπτικν ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας,
οίκος
αξιολόγησης Fitch αναβάθ -υψηλής εξασφάλισης των
μισε το μακροπρόθεσμο αξι - Τραπεζν <έχουν βελτιωθεί
όχρεο
υψηλής διαβάθμισης (senior
preferred , SP) της Εθνικής Ποιότητα του ενεργητικού
Τράπεζας, της Eurobank και
της Τράπεζας Πειραις.
Συγκεκριμένα, ο Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο των
ομολόγων SP της Εθνικής αντίστοιχα σχέδια για τη
και της Eurobank σε 'B''RR4 from 'CCC/ RR6' και
της Πειραις σε 'CCCFRR5'Πλησης σημαντικν χαραπό 'ccc-'FRR6'. Τα ομόλο-τοφυλακίων μη εξυπηρε
γα υψηλής εξασφάλισης τούμενων
μπορούν να εκδοθούν με
βάση τα υφιστάμενα Προγράμματα που έχουν οι
τρεις τράπεζες.
Υπό άλλες συνθήκες , σήμερα θα ήταν ημέρα Πανηγυρισμν, με την
ανακοίνωση διψήφιου Ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ να σηματοδοτεί την
επιστροφή- έστω σταδιακή-στην κανονικότητα .Ωστόσο, στο οικονομικό επτελείο γνωρίζουν όι οι μακροοικονομικοί δείκτες , όσο ανθηροί
κι αν είναι, δεν κάνουν <γκελ στους ΠολΙτες όταν αυτοί βρίσκονται
αντιμέτωποι με μα ακόμα επιβάρυνση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.
ομολόγων λόγω των μειωμένων κινδύνων αναφορικά με την
τους, μετά την ανάκαμψη
του λειτουργικού περιβάλ
λοντος της Ελλάδας και την
Πρόοδο
Στις 12 το μεσημέρι η ΕΛΣΤΑΤ θα
δημοσιοποιήσει τα Προσωρινά
στοιχεία για το ΑΕΠ Του β'
3μήνου , με τις πληροψορίες να
συγκλίνουν ότι σε σύγκριση με
Πέρσι προκύ πτει διψήφια αύξηση,
εν δυναμική είναι η ανάκαμψη
και σε σχέση με τοα. 3μηνο του
2021. Τα στοιχεία δεν πέφτουν ως
κεραυνός εν αιθρία, καθς καθ'
όλη τη διάρκεια των Προηγούμενων μηνν οι Πρόδρομοι δείκτες
<φωτογράφιζανν αυτήν την τάση
ομαλοποίησης της κατάστασης
στην αγορά . Με αυτό το δεδομένο , <κλειδνει> και η αναθερηση των Προβλέψεων για τους
φετινούς ρυθμούς ανάπτυξης στο
49% ή και λίγο Παραπάνω.
έγινε
μείωση των κινδύνων τους,
Περιλαμβανομένης
ανοιγμάτων
(NPE)> , αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο οίκος
( Ιούνιος 2020)>
Investment
Created by Universal Document Converter