Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5052 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Ο λόγος στον εισαγγελέα
• Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία Καρδίτσας, κατέθεσε
σήμερα ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ
κ. Φώτης Σερέτης, μετά από
εντολή του Υπουργού Υγείας
κ. Θάνου Πλεύρη
•33 άτομα και 44 δόσεις φέρονται να έχουν δοθεί σε μαϊμού
εμβολιασμένους
•Ανοίγει πλέον ο δρόμος για
να ελεγχθούν και καταγγελίες
για «μαϊμού» δηλώσεις νόσησης!
•Πρώτο Θέμα σε όλα τα ΜΜΕ
της Ελλάδας, έγινε η αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ με
ευρείες αναφορές στην
εφημερίδα μας.

Έργα

Πολιτική

Βελτιώνεται η οδική Με τον Διοικητή του
ασφάλεια στο δρόμο ΕΦΚΑ κ. Δουφεξή συΛάρισα - Φάρσαλα
ναντήθηκε ο Γιώργος
Κωτσός...
Óåë. 6
Óåë. 15

s

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

s

Óåë. 4 - 5