Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ a' agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-agge lia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10502-ΕΤΟΣ 37ο- ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ -ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ,
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ , ΑΡΓΙΕΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ
,Δικλείδες
άσφαλείας
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ . ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Δια ζσης
από 1/10 τα
μαθήματα στα
Πανεπιστήμια
Σελ. 4
της εργατικής νομοθεσίας . Οι νέες ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021
Εφαρμοστική εγκύκλιο για το νέο πλαίσιο που διέπει υπερωρίες ,
διευθέτηση του χρόνου εργασίας , διαλείμματα , αργίες , προστασία για την Προστασία της Εργασίας τίθενται πλέον σε εφαρμογή . Ειδι από τις απολύσεις , εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Με την εγκύ - κότερα , αφορούν χρόνο εργασίας , τις υπερωρίες , τη δυνατότητα τε κλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ατομικού Εργατικού Δικαί τραημερης εργασίας μετά από αίτηση του εργαζόμενου στο πλαίσιο
ου που περιλαμβάνονται στο νόμο, προβλέπονται δικλείδες ασφαλεί - Ττης οιευθέτησης του χρόνου εργασίας , τα διαλείμματα αλλά και την
ας για την προστασία των εργαζομένων και τον έλεγχο εφαρμογής pηtη κατοχυρωση του δωρου / 40ωρου.
ΣΧΕΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Προς Πρόωρη
αποπληρωμή
Σελ. 7
ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
δανείων
Παράταση έκτακτων ρυθμίσεων που αφορούν
στην αντιμετπιση της πανδημίας
Σελ. 5
Σελ. 4
Γ. ΟΙΚΝΟΜΟΥ
ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΒΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αύριο ανακονωνέται 0 νέος
POS Παντού και
περισσότεροι
κλάδοι που θα
υπουργός ΠολμπιΜήςΠροστασίας
Φθινοπωρινό
το σκηνικό του καιρού
δίνουν
έκπτωση φόρου
Σελ.2
Σελ. 4
Σελ . 5