Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Αναζητείται αντίδοτο στο τσουνάμι ανατιμήσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9"771109"004206
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ος Αρ. φύλλου 30.812 - Ιδρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΚΥΡΙΑ ΚΗ 5 ΣΕΠΤ ΕΜΒΡΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . Με τις προσφορές C4,00
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Σκαφιέρωμα
ΜΙΚΗΣ ΡΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
1925-2021
Τα μεγάλα
στοιχήματα
του Σεπτεμβρίου
Αναζητείται αντίδοτο
στο τσουνάμι ανατιμήσεων
Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση ρεύμα , τρόφιμα, μεταφορές, ενοίκια
Ανοιγμα των σχολείων αντοχές του ΕΣΥ
εμβολιασμοί και το πακέτο της ΔΕΘ
Ισχυρές πιέσειs θα δεχθούν τουs επόμενουs μή - ανισορροπία μεταξύ προσφοράs και ζήτησns,
και η άνοδ0s των ενοικίων από το 2017, το
νεs το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριν με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν το μεταφορικό πρόβλημα των ελληνικν νοικοκυριν γίνεκαι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων , κόστοs, οι πρτεs ύλεs και τα τρόφιμα , και οι
καθs ένα κύμα ανατιμήσεων ευρωπαϊκήs τιμέs φυσικού αερίου και ηλεκτρικήs ενέργε
as. Ειδικά στο ρεύμα, λόγω ειδικν συνθηκν
στην Ευρπη, οι αυξήσειs για τον καταναλωτή
θα είναι τns τάξεωs του 50%. Εάν προστεθί
ται εντονότερο , ακόμη κι αν κάποιεs από τ1s
ανατιμήσειs αποδειχθούν προσωρινέs . Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα ανακούφισns ειδικά
στο ρεύμα, τα οποία θα ανακοινωθούν στη
ΔΕΘ. Οικονομική Κ , σελ. 2 , 3 , 4,5
Κρίσιμος για την πορεία τηs χραs Αναμένει αύξηση των κρουσμάτων
αλλά και τουs πολιτικούs συσχεκαι παγκόσμιαs κλίμακas φτάνει ορμητικά και
στην Ελλάδα. Η επανεκκίνηση των οικονομιν
του πλανήτη, μετά την πανδημία, προκάλεσε
προs τα τέλη του μήνα , αλλά θεω τισμούs είναι ο Σεπτέμβρι0s, καθs ρεί πωs η πίεση στο ΕΣΥ θα είναι
θα διαφανούν η δυναμική τns πανδημίas και οι πιθανές επιπτσειs μέτρα τύπου Ιockdown. Παράλλητns στηνV οικονομία. Η κυβέρνη- λα, με επίκεντρο τis εξαγγελίες του
ση στρέφει την προσοχή τns στον πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη
ρυθμό αύξησns των εμβολιασμν,
στο εύροs των αντοχν του ΕΣΥ τωπιστούν οι απαρενέργειεςν του
και στο άνοιγμα σχολείων και ΑΕΙ . ανασχηματισμού . Σελ.4
ελεγχόμενη και δεν θα απαιτηθούν
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
στη ΔΕΘ θα επιχειρηθεί να αντιμε
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΤΔΗΣ
Πρην υπουργός
Προστασίας
του Πολίτη
ΘΑΝΟΣ
ΠΑΕΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΤΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Πρην αρxηγός
ΓΕΕΘA , πρην
υπουργός
Το αβατράχ
Που τάραξε
τα νερά
Κάν' το όπως
η Πορτογαλία
Υπουργός
Υγείας
Μια δύσκολη
Γιατί βρέθηκε
εκτός
κυβερνήσεως
ΣΗΜΕΑ
άσκηση
Η σύγκρισn επαναλαμβάνεται
επειδή είναι πρόσφορη: Η Ελλάδα μοιάζει με την Πορτογα λία. Γιατί όμωs η Πορτογαλία
χρειάστηκε μόλιs τρία χρόνια
για να βγει από το μνημόνιο;
Γιατί κατάφερε τρα να φτά σει εγκαίρωs σε τείχos ανοσί
as; Πs κατόρθωσε να αναδιοργανσει υποδειγματικά
την Πολιτική Προστασία; Η
απάντηση δεν μπορεί παρά
να κρύβεται στην πολιτική
κουλτούρα. Στη Λισσαβνα
οι πολιτικές δυνάμε1s ανα γνωρίζουν τα προβλήματα
που υπερβαίνουν την κομισορροπίας
Εκπτωση
ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ α Κ)
φόρου
για δωρεές
Σελ. 11
Σελ. 10
Σελ. 10
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Πρωην πρόεδρος ΣΤΕ
Σελ. 17
Ιση με το 40% της δωρεάς
Περιορισμός στην αλιεία, επέκταση Natura
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
Καθηγητής Οικονομίας ,
πρην υπουργός
Το ελληνικό σχέδιο για την προστασία των θαλασσν που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Γενναίες φοροελαφρύνσειs σε
ιδιτεs (φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσειs ) που κάνουν δωρεές σε αναγνωρισμένεs μn
κερδοσκοπικές οργανσεις
προβλέπει νομοσχέδιο που
προωθεί η υβέρνηση . Οι δωρητέs θα έχουν έκπτωση φόρου ίση με το 40% τns δωρεάs.
Οικονομική Κ , σελ. 7
Σελ. 12
Την πλήρη απαγόρευση τns αλιείas στο 10% των ελληνικν
την Παρασκευή ο ίδι0s ο πρωθυπουργόs από τη Μασσαλία, Μεσόγειοs , μια υποδειγματισυμμετέχονταs στο συνέδριο
τns Διεθνούs Ενωσns Προστα- έξι δεσμεύσειs για την αντιμεσίαs τηs Φύσns (ICUN) . Με
πρωτοβουλία τηs Γαλλίαs το
θs παρουσιάστηκε το σχέδιο
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
Καθηγητής, Ινστιτούτο
χωρικν υδάτων και την επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχν από
το 22% στο 30ό αποφάσισε
η κυβέρνηση . Τη σημαντική επιστημονικό συνέδριο έλαβε προστασία των μεσογειακν
αυτή δέσμευση ανακοίνωσε
κή θάλασσα έωs το 2030, με
Προηγμένων Μελετν, Πρίνστον
Σελ. 22
τπιση των επιπτσεων τns
ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ
κλιματικήs αλλαγής και την
όλα είναι πολιτική ρουλέτα.
Υπουργός Επικρατείας
φέτ0s πολιτικό χαρακτήρα, κα
οικοσυστημάτων . Σελ. 17
Σελ. 4
ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ
Πρόεδρος της Upstream
Πς μεισαμε
τις φωτιές στην
Ποριογαλία
Προβάδισμα για τους Σοσιαλδημοκράτες του Ολαφ Σολτς
Marine TΤraffic
όλα τα πλοία
στην οθόνη μας
Οικονομική Κ , σελ. 12
ΜΙΧΑΗΛ r. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Καθηγητής London Business Scho0ol
Σελ. 23
ΟΤΟλιβέιρα στην αΚ)
Γεύμα με τον Δημήτρη Μέμο
Μετακινήσαμε την προσοχή
μαs από την άμεση ανταπόκριση σε μια δασική πυρκαγια, προsη λιγότερο εντυπωσιακή δουλειά τns πρόληψηs ,
λέει στην Κ) ο επικεφαλήs
τns διαχείρισηs πυρκαγιν
στην Πορτογαλία Τιάγκο Ολιβέιρα, ο οτοί0s με τη στήριξη
σύσσωμον του πολιτικού κόσμου και τns πορτογαλικns
κοινής γνύμns άλλαξε σελίδα
στον τρότο διαχείρισηs των
δασν. Ατοτέλεσμα: Οι φωτιέs έχουν μειωθεί κατά 65%
και οι καμένεs εκτάσειs κατά
66%. Σελ.16
Πς ένα ψυχαγωγικό πρότζεκτ
μετατράπηκε στη μεγαλύτερη διε
θνs εφαρμογή συλλογής δεδομένων των πλοίων εξηγεί στο Γεύμα με την Κ) ο CEO τns Marine
Traffic Δημήτρns Μέμοs. Οταν
ελήφθη η απόφαση να γίνει η εταιρεία, η χρα βρισκόταν σε κρίση
και το κύμα μετανάστευσns πρos
το εξωτερικό ενισχυόταν. Σήμερα, από τουs 154 υπαλλήλοus τns
εταιρείαs , περίπου 120 εργάζονται στην Ελλάδα-μεταξύ των
οποίων Ελληνεs που ζούσαν στο
εξωτερικό αλλά και αρκετοί ξένοι
που μετακόμισαν για τον σκοπό
αυτό. Σελ . 27
ΚΑΝΖΙER Fe .
protergia
Το μέλλον της ενέργειας
Λιγότερο από έναν μήνα Πριν από ις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου , οι Σοσιαλδημοκράτες του Ολαφ Σολτς
έχουν περάσει μπροστά , εν το κόμμα της καγκελαρίου Μέρκελ φλερτάρει επικίνδυνα με το 20%. Πρόκειται
για ανικανότητα του Αρμιν Λάσετ ή για μετατόπιση του Πολιτικού Κέντρου ; Σελ. 20
ΑΡPHOTO/MARKUS SCHREIBER)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα