Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 4-ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27864
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @ dim oprasion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
.Μια θάλασσα
Ερχονται ανατιμήσεις φωτιάν
ευκαιρίεςν
Προσφέρουν οι
Πλοιοκτήτες στους
νέους
<Ζεματάειν ο καφές
Χαρακτηριστικά .
μάλστα , είπε πως
επόμενο
διάστημα
καφές μπορεί
να πάει από
<Η ελληνική ναυτιλία απευθύνει ανοι το
χτή πρόσκληση προς τους νέους σε <μια
θάλασσα ευχαιρίε, με ανοιχτούς ορίζο
ντες επαγγελματικής και προσωπικής α
νέλιξης, σε μια εποχή με ιδιαίτερες προ .
κλήσεις για εργασιακή αποκατάστασην
τονίζει ο πρόεδρος της Ελλήνων Εφοπλι
στν, Θεόδωρος Βενιάμης, με αφορμή τη
δημοσιοποίηση της έχθεσης της Ενωσης
Ελλήνων Εφοπλιστν 2020-2021.
Οκ. Βενιάμης τονίζει ότι
η περίοδος που πέρασε ή - 3
τα δύο στα
πέντε ευρό .
Σε άλλη τοποθέτησή του
επί του ζητήματος, ο χ. Γεωργιάδης ση
μείωσε
Κυβερνοασφάλεια:
Εκθετες 0ι
επιχειρήσεις
Παγκοσμίως με
την τηλεργασία
αθα υπάρξουν
υπό τις παρούσες διεθνείς
συγκυρίες ανατιμήσεις σε
πολλά προϊόντα).
Δεν θα έρ Οι ανατιμήσεις έρχονται με φόντο την
αύξηση στις διεθνείς τιμές των πρτων
λν και του μεταφορικού κόστους.
Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμ
βουλίου , ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, έθεσε το
ζήτημα-παρότι δεν ήταν στην ατζένταπροειδοποιντας για την πορεία στην οποία κινού μαστε.
θουν δυνάμει της κυβέρνησης . Δεν είναι
στη δυνατότητά μας να ελέγξου με την παγκόσμια οικονομίαν εξήγησε ο υπουργός .
Σχόλιο αναφορικά με το ζήτημα έκανε
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης
Οικονόμου, ο οποίος προανήγγειλε αναχοινσεις από τον πρωθυπουργό .
Ερχονται ανακοινσεις
στη ΔΕΘ
Εντείνεται η ανησυχία για τις ανατιΗ υιοθέτηση της τηλεργασίας και άλ.
λων νέων τρόπων ευέλικτης εργασίας ως
αποτέλεσμα της πανδημίας , άφησε τις ε.
πιχειρήσεις εκτεθειμένες σε περισσότε.
ρες κα περιπλοκότερες κυβερνοεπιθέσεις ,
στρέφοντας την προσοχή στις υπο χρη
ματοδοτούμενες υποδομές χυβερνοασφά.
λειάς τους, σύμφωνα με την πρόσφατη
παγκόσμια
Globalln formation Sec urity Survey 2021
( GIS S ).
Η εφετινή έκδοση της έρευνας , που εξετάζει τις απόψεις περισσοτέρων από
μήσεις των τιμν βασικν προϊόντων
που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική χοινωνία .
Προς ανατιμήσεις , σε ορισμένες περι
πτσεις και αρχετά υψηλές , φαίνεται πως
κινείται η ελληνική οικονομία το επόμενο
δίμηνο.
έρευνα
Νέο εργασιακό: Τι αλλάζει σε ωράριο εργασίας,
υπερωρίες και αργίες
Τι Προβλέπεται για τις απολύσεις
Ο Πρόσφατος
καύσωνας στην
Ελλάδα κατέρριψε
Πολλά
προηγούμενα
ρεκόρ
Ttθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμί
Μετάλλαξη Mu: Πς επηρεάζει την
αποτελεσμ ατικότητα των εμβολίων
Ο πρόσφατος καύσωνας του 2021 στη
χρα μας κατέρριψε χάθε προηγούμενο
ρεκόρ σε αρχετούς δείκτες , όπως προκύ.
πτει από μελέτη του Εθνικού Αστεροσκο πείου Αθηνν (ΕAA .
Οπως αναφέρει η δο Δήμητρα Φουντά ,
διευθύντρια Ερευνν του Ινστιτούτου Περι βάλλοντος και Βισιμης Ανάπτυξης
( ΙΕΠΒA) του ΕAA , σε δημοσίευσή της στο
περιοδικό Κόσμος του Αστεροσκοπείου , ο καύσωνας
σεις του νόμου (4808/2021 ) για την Π0οστασία της Εργασίας αναφορικά με το
χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες, τη δυνατότητα τετραή μερης εργασίας , ύστερα
από αίτηση του εργαζόμενου στο πλαίσιο
της διευθέτησης του χρόνου εργασίας,
τα διαλείμματα, αλλά και την κατοχύρω
ση του 8ωρου / 40ωρου .
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνκν Υποθέσεων εξέδωσε εγκύκλιο για
την εφαρμογή των διατάξεων του Ατομι.
κού Εργατικού Δικαίου που περιλαμβάνονται στον νόμο , με την οποία προ βλέπονται δικλείδες ασφαλείας για την προστα
σία των εργαζομένων και τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.
Με την εγκύκλιο μεταξύ άλλων διευ χρινίζονται τα εξής:
. Επιβεβαινεται με τρόπο γενικευμένο και σαφή Ιν
Κατηγορηματικοί είναι οι ειδικοί ότι οι μεταλλάξεις εμφανίζονται όταν η εμβολια.
στική κάλυψη είναι χαμηλή , εν δεν αποκλείεται η Mu να είναι πιο επικίνδυνη από
τη Δέλτα .
Χρειάστηκαν λιγότερο από τρεις ημέρες από τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός|
Υγείας σήμανε συναγερμό για να ανακοινωθεί ο εντοπισμός της μετάλλαξης Mu στην
Ελλάδα , η οποία βρίσκεται ή δη αντιμέτωπη με την επιθετική Δέλτα.
Το νέο αυτό στέλεχος τρομάζει τους επιστήμονες καθς είναι άγνωστο και δεν αποκλείεται να είναι πιο μεταδοτικό και επικίνδυνο από τη μετάλλα ξη Δέλτα .
Το χρίσιμο ερτημα, όπως τίθεται όταν εμφανίζονται οι νέες μεταλλάξεις , είναι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του κορονοϊού και αν μπορεί να
υψωθεί τείχος και απέναντι σε αυτή τη νέα απειλή.
www.aimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα