Πρωτοσέλιδο Κρητική Επιθεώτηση:Recognized text:
348 ΚΡΗΙΚΗ
γάλαϊτζάκης
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4-ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
.Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20691 ΤΙΜΗ: 0,60 ε
Με αυστηρά πρωτόκολλα
ανοίγουν τα σχολεία
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ:
Σε αναστολή 6.412 εργαζόμενοι
. Οι προαναγγελίες Πλεύρη
Άρση των έκτακτων μέτρων
στο Ρέθυμνο
Παράταση lockdowη στο Ηράκλειο ΣΕΛΙΔΑ 6
Ξεκινά το 16ο δημοτικό
σχολείο, σύντομα
και η Φιλαρμονική!
ΣΕΛΙΔΑ 2
Στα 18 χρόνια μειθηκε η ποινή
του 24χρονου Ανωγειανού
για τη δολοφονία Στρατάκη
DΣτη φυλακή και ο αδερφός του νεκρού
για να εκτίσει την ποινή του
PΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4
Ενταση στη δίκη στα Χανιά
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε
Γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα στείλει επιστολή και στο
Σεξουαλικής Υγείας
με επίκεντρο τον ψηφιακό κόσμο
PROPYLAIA NEWS
δήμο Χανίων το 2013 ζητντας
να ταφεί στον Γαλατά
Τα μαύήματα εηoύν
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΔΕΥΤΕΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Το Ρέθυμνο υποδέχθηκε
το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις
ΣΕΛΙΔΑ 6
Εγγραφές καθημερινά 09:00-21:0
τ 8310 23995
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
www.proplaia reli,gr
Σύγχρονη Μάθηση
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΠΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 8 &17
Κέντρο Ξνων Γλσσν
ΚΕΝΤΡ0
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
εγγραφές καθημερινά
ΑΤΛΑΣ
4 Μαρία Στυλ. Λιανδρή
Αγγλικά
Ιταλικά
ΔΥΚΕΙΟ
Έλεάννα Εμμ. Ξέκαλου
Κριάρη 39 32sin 55210
κάτσηος Μεταπτιπιακν Τίτλων
Προσιτά δδαπρα ο
Τμήματα να ποδιά βενήλισς ο
εμπειρία
καινοτομία
28310 33260'
(υπευθυνότητα
επιτυχία
Εμπειρία στην ξεγόγλωσαη εποίδευση ο
Διδασκάλία με την χρήση τεχναλαγίας Φ
Θ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΕΙΠΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΝΑΝΤΙ 2ου ΕΠΑ.Λ
. άββατο 10 -1