Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Δικηγόρος
ιδιοκτήτη
ροτβάιλερ: Το
παιδί θα ζούσε
αν οι γιατροί
του Μαμάτσειου
έπρατταν
τα δέοντα

Τα μέτρα ασφαλείας
των ροτβάιλερ ήταν
ενδεδειγμένα - Είχαν
στρατιωτική πειθαρχία

σελ ~ 24

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7538

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Διχασμένη η Ακρινή στο θέμα της
μετεγκατάστασης - Λάζαρος Μαλούτας:
“Έχει παρέλθει ο νόμος, πέρασαν τα 10 χρόνια”
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Ζήσης Βρίκος:
Αναβολή ως τις
15 Σεπτεμβρίου
μέχρι να εξεταστεί
ο καθ’ ύλην
αρμόδιος Μιχάλης
Δουλγεράκης

σελ ~ 24

Λάζαρος Μαλούτας:
Η ανακοίνωση
του αριθμού των
εισακτέων δεν
είναι κεραυνός εν
αιθρία - Πλήγμα για
την Κοζάνη και όλο
το Πανεπιστήμιο

σελ ~ 5

Αθανάσιος
Κοσματόπουλος:
Δεν έγινε τίποτα από
αυτά που έπρεπε - Η
ιατροδικαστική έκθεση
είναι για τα σκουπίδια

σελ ~ 5

σελ ~ 24

Θόδωρος Θεοδουλίδης:
Το πρόβλημα της επόμενης
μέρας είναι πολιτικό και
λιγότερο ακαδημαϊκό.
Η κατ’ εξαίρεση στήριξη
δεν ήταν η αναμενόμενη