Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1447 ΕΤΟΣ 33ο ΤΗΛ.: 26510 22044 ΑX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: neatisipcirou @yahoo.gr
Φωνή απόγνωσης από την Ένωση Δήμων Ελλάδος
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
οΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ
. Υπολειτουργούν οι υπηρεσίες τους
Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί μους της Ηπείρου, αφού μόλις προχθές ο Δήμαρχος
Δήμοι της χρας -χυρίως οι μιχρο- με την υποστε . Δωδνης Χρ . Νταχαλέτσης εξέφραζε την αγανάλέχωση υπηρεσιν τους, λόγω της κινητικότητας χτησή του για την μετακίνηση δυο υπαλλήλων του
υπαλλήλων , τέθηκε κατά την συνεδρίαση της Κεν- στο Τελωνείο Ιωαννίνων χαι μάλιστα χωρίς χαμία
τριχής Ενωσης Δήμων Ελλάδος ( ΚΕΔΕ).
Το θέμα , ως γνωστόν , απασχολεί έντονα και Δή Εσόδων . Σνία σησελδα 24
ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Πλήγμα
Κλείνουν 40 σχολεία
στην Ήπειρο
ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
νέες μάζες
μεταναστν!
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Να μείνουν μόνιμα στην Αλβανία ζήτησε
από τους Αφγανούς που μεταφέρονται στη
χρα ο πρθυπουργός της Εντι Ράμα , μιλν τας στο ΒBC και επιβεβαινοντας τη δημο χρατίαν που χρούει τον κδωνα του κινδύ νου για μόνιμες
Είχοσι πέντε νητιαγu
15 δημοτικά
σχολεία δεν θα λειτου γήσουν κατά το νέο oχο Μκό έτος καθς δεν έχει
ουμπληρωθεί ο απαραί.
Το δημοτικό σγολεω Aoτpίron . Η Ar . τητος αριθμός μαθητν ή
εγκαταστάσεις
Αφγανν σε πε .
ριοχές της ελληνικής μειονότηΑπΟκαλύψεις
ματο κλείσιμο
της Βελλάς
Ξεκινά η πληρωμή
Γράφει ο
Ζ. Πανταζής
|Δικηγόρος
Οικονομική ετσουο
οΙκογετειν σε ορετές περοκές
Συγκεκριμένα,
ο Εντι Ράμα, από
τη Σλοβενία όπου
βρισκόταν για τη
Σύνοδο Κορυφής , ανέφερε, μιλντας
στο BBC ότι οι Αφγανοί μπορεί να είναι προσωρνά προστατευμένοι στην Αλβανία , αλλά όσοι θέλουν μπορούν να εγχαταστα Ανοιξε και είναι στη
διάθεση των δικαιού .
χων η αναβαθμισμένη
θούν σε αυτή .
Μάλιστα , προχειμένου να τους τείσευν να προτιμήσουν την εγχατάσταση στη βαλχανική χρα , είπε ότι είναι Συνίχεια στη σελίδα 23
οποία προέχυψε έπειτα
από συνεργασία