Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
ΙΣεπτεμβρίου
Κθημερινή σικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξων Δημοηραστν)
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7459
Τιμή : 1.00e
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Συναγερμός
για αυξήσεις
σε καφέ, Ψωμί
και ενέργεια
Ραντεβού
με την εφορία φέρνει
ο Σεπτέμβριοs
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι
έπρεπε έως και το
μενοι θα πρέπει να τα .
κτοποήσουν και την
τρίτη δόση για το
φόρο εισοδήματος . Η
τρίτη δόση αφορά τη
δόση του Σεπτεμβρίου
και θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 30
Παρεμβάσεις στε τέλος Αυγούστου να
να ανακοπεί το κύμα
των ανατιμήσεων που
επιβαρύνει συνεχς
το "καλάθι της νοικοκυράς- ετοιμάζει η
κυβέρνηση , "Καμπανάκι για τις αυξήσεις
που έρχονται στο
ρεύμα, τον καφέ και
το Ψωμί
Τις σχετικές ανακοι
ουνέχεια στην 11
πληρσουν εφάπαξ το
φόρο που προέκυψε
μετά την εκκαθάριση
προκειμένου να δουν
στο τελικό λογαριασμό Σεπτεμβρίου.
την έκπτωση του 3%.
Σειρά πλέον παίρνουν
όσοι ακόμα δεν έχουν
υποβάλλει τις , δηλσεις τους, Η νέα rpoθεσμία μετά και την
παράταση που έδωσε
το υπουργείο Οικονομικν εκπνέει στις 10
Λίγες μέρες πριν
κλείσει οριστικά το σύ στημα για την υποβολή
των φορολογικν δηλσεων ,
900.000 φορολογούμε
νοι δεν έχουν υποβά εππλέον φόρο για τα
λει δήλωση, Με βάση
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
μέχρι στιγμής τα Ε1
που έχουν υποβληθεί
ειναι 5.530.650.
Από την ανάλυση
αυτν προκύπτουν τα
εξής:
.Το 32,20% των φοπερίπου
ρολογουμένων
. Το 51,23% των φο δεν
Την επόμενη Σεπτεμβρίου , εν η
εβδομάδα
οι απΟzhμισειs για
τα ενοίκια
του Ιουλίου
καταβολή των δύο
πρτων δόσεων (Ιουλίου-Αυγούστου) θα
πρέπει να γίνει έως τις
17 Σεπτεμβρίου .
Πριν καλά καλά πληρωθούν οι δύο πρτες ρολογουμένων καλεί δόσεις , οι φορολογού.
εισοδήματα που απ κτησε το προηγούμενο πληρνει φέτος επέτος . Συγκεκριμένα , πλέον φόρο στο ελληγια 2.448.103 φορολοyουμένους το αποτέλεσμα
εκκαθάρισης είναι χρ .
ωστικό, με το συνολικό
ποσό του φόρου να
ανέρχεται σε 2,15 δισ.
νικό δημόσιο. Σε
σύνολο 7,002.757 εκκαθαριστικν σημειωμάτων τα 3.895.201
είναι μηδενικά.
. Για το 16,57% των
φορολογουμένων ή
ται να πληρσουν
συνέχεια στην 10
ΕΝΦΙΑ
- Έρχονται
νέοι μειωμένοι
Την ερχόμενη εβδο
μάδα θα καταβληθούν
στους ιδιοκτήτες ακι
νήτων οι αποζημισεις
- Τι είπε
ο Σκυλακάκηs
ακουρεμένα- ενοίκια
του Ιουλίου, δήλωσε ο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9