Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
125 χρόνια
Σπαρτιατικός Γ
Ιστορικά αποσπάσματα > σελ 13 | κν το ΔΣ Σπάρτης > σελ. 7
Βραβεύει τους αριστούχους
επιτυχόντες των ΠανελλαδιΜίκης θεοδωράκης
Αποχαιρετούν τον μελωδό
της Ελλάδαςσελ.3
Υπεραμαραθνιοι Ποδηλάτες
| για τους μαχητές
| των θερμοπυλν , σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 | Ετος 26 | Αριθμός 6193 1 Τμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250e-maitinfo Plakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Πλησιάζουν το 50%
οι εμβολιασμοί στη Λακωνία
Ψηφιοποιήθηε
η διαδικασία
προσλήψεων
αναπληρωτν
Η συμβολή
του Λάκωνα υπουργού
Κυρ . Πιερρακάκη
Με μια νέα, αμιγς Ψηφιακή διοδικασία ολοκληρνεται
αναπληρωτν καθηγητν
για το νέο σχολικό έτος
Μέσω της στενής συνεργασίας της υπουργού Παιδείας
και θρησκευμάτων Νίκης
Κεραμέως και του Λάκωνα
υπουργού Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκου Πιερρακάκη, καθιερθηκαν σημαντικές ψηφιακές καινοτομίες για τος
αναπληρωτές και τις διοικητικές δομές , με στόχο την έγ η
Πρόσληψη
στελέχωση των
καιρη
σχολικν μονάδων. Επιτυγχάνεται, έτσι , αηλούστευση
της διαδικασίας , ενίσχυση
της διαφάνειας , καθς επ σης και η άμεση ενημέρωση
των εκπαιδευτικν για τον
Βέλτιστο Προγραμματισμό
τους λαμβανομένων υπόψη
των Προτιμήσεν τους
Συγκεκριμένα , αναπτύχθη καν σημαντικές διαλειτουργικότητες σε κεντρικές
εφαρμογές του Υnουργείου
Παιδείας και θρησκευμάτων , όπως το ΟΠΣΥΔ και το
myschool Με τον τρόηο
αυτό, Βελτιστοποιούνται και
αυτοματοηοιούνται διεργασίες για Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτν και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικν ,
μελν Ειδικού Εκπαιδευτι κού Προσωπικού (ΕΕΠ) και
Ειδικού Βοηθητικού ΠροσωΠικού [ΕΕΠ .
Η εξέλιξη της διαδικασίας στην Πελοπόννησο και την υπόλοιπη χρα
λικου Πληθυσμού , Πάνω από
Περισσότεροι από 6 εκατομ- 5,7 εκατομμύρια Πολίτες έχουν
Την περασμένη Δευτέρα 30/8 , κεια της τακτικής ενημέρωσης σμένοι.
η χρα μας ξεπέρασε τους συ - για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα .
νολικά 11350.000 εμβολια-Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου ο μύρια Πολίτες έχουν λάβει ολοκληρσει τον εμβολιασμό
σμούς (nρτη και δεύτερη συνολικός αριθμός δόσεων τουλάχιστον μία δόση του εμ- τους , κάτι nou αντιστοιχεί στο
δόση) , όηως ανακοίνωσε ο γε - των σκευασμάτων κατά της Βολίου για τον κορωνοϊό , αρι8- 54,5% του γενικού ηληθυσμού
νικός γραμματέος Πρωτοβάθ - Covid -19
μιας Φροντίδας Υγείας , Μάριος 11.466.985 , με 5.757.051 Πολί - του γενικού πληθυσμού της θυσμού .
θεμιστοκλέους , κατά τη διάρ - τες να είναι ηλήρως εμβολια- χρας και στο 66,5% του ενήανήλθε
σε μός nou αντιστοιχεί στο 57,3% και το 63,6% του ενήλικου Πλησυνέχεια σελ 9
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Οι νέες συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες για τα παιδιά μας .
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εδ και 15 χρόνια λειτουργούν σε ιδιόκτητο χρο ,
με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές , στε να δημιουργείται άριστο μαθησιακό κλίμα!
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εγγυνται το σεβασμό και την επιτυχία στα Μαθηματικά
και στους στόχους των μαθητν και των μαθητριν τους
συνέχεια σελ Β
Ο Μίκης
θεοδωράκης
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 11.00-13.00 & 18.00-20.00
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μενελάου 25-Σπάρτη-Τηλ 2731023890-Κιν. 69772671 43- email [email protected]
του Γιργου Ανωγειάτη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα