Πρωτοσέλιδο Κρητική Επιθεώτηση:Recognized text:
8ΚΡΗΤΙΚΗ
Κάλαίτζάκης
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
. Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20690 ΤΙΜΗ: 0,60 ε
Πέρασε στην αιωνιότητα
ο Μίκης Θεοδωράκης
Διαβούλευση για το νέο
ΕΣΠΑ και την αναπτυξιακή
στρατηγική για την Κρήτη
. ΣΕ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΛΑΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΗ ΣΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ
Τελευταία του επιθυμία
να ταφεί στην γενέτειρα του
τον Γαλατά Χανίων
ΣΕΛΙΔΕΣ 6 &7
Τάση συρρίκνωσης
δείχνει η πανδημία
190 νέα
κρούσματα
στην Κρήτη
. Επιβραδύνεται η πίεση στο ΕΣΥ
Panayiotis Ραd
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δαπανηρή υπόθεση παραμένει
για τους φοιτητές η αναζήτηση
κατοικίας
ΣΕΛΙΔΑ 3
WE GAΝ
DO IT
Τα παιδιά σας αξίζουν
κατυατόμα ειπαιδευτικά
εΡγαλάα, που διαμορφνουν
πολίτες του κόσμου!
PΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
Κάνε την εγγραφή του τρα
Ρέθυμνα
Ταεμβόλια είναι η αφορμή, υποταγή και απολύσεις υγειονομικν ο στόχος
τ. 2031021420
-Ατσπόπουλο
καθημε srά 6 -9
ΠΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΡΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΑ 4
τη. 2881022690
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΗΤΑΜ
Σύγχρονη Μάθησηm
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
www.ieatism.gr
1319ε ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΟΜΑΣ
03/09 έως 07/09
εγγραφές καθημερινά
6.55E
2,09ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΥΚΕΙ
3096 2.095
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
| εe B ς Rρμ άυ αμασυ pκα μακίς N ρ βis,
6,86ε
28310 33260
TO5TAKI ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
Α ARIEL
Ο ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΟΠΟΥΛΟΥ /ΕΝΑΝΤΙ Ζου ΕΠΑΑ
11.95Ε