Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Περί
εμβολιασμένων
και μη στο
περιφερειακό
συμβούλιο

σελ ~ 5

Γιώργος
Κασαπίδης:
Είναι γνωστό
ότι δεν είμαι
εμβολιασμένος.
Δεν είμαι
εναντίον του
εμβολίου, δεν
είμαι αρνητής,
αντιθέτως
πιστεύω στην
επιστήμη

σελ ~ 5

Στέφανος
Πράσσος: Η ΔΕΗ
έχει καταστρέψει
δέντρα σε δάσος
για να κάνει με
το Μυτιλιναίο
φωτοβολταϊκά

σελ ~ 7

Προς αναβολή
και ο φετινός
Νιάημερος

σελ ~ 7

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7537

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

55 φωτοβολταϊκά πάρκα από τρεις
αδελφές ενεργειακές κοινότητες
της Ακρινής - Τι τις ενώνει
σελ ~ 3

Πρόεδρος σωματείου
εργαζόμενων του
Μποδοσάκειου: Είναι
δύσκολες οι μέρες
γιατί δημιουργείται
διχασμός

σελ ~ 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Γιώργος Κασαπίδης:
Δηλώθηκαν δημόσιες
εκτάσεις ως ιδιωτικές στο
δήμο Βερμίου - Παρανομίες
με εικονικά κοπάδια σε
εικονικά βοσκοτόπια