Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΙΠΕ ΑΡΤΟΙΤΟΛΙΟΥ
26710-23616 - ΦΑΕ: 26710-24274
Δημοτικό του Αργοτολου
| δλωνη του Νίη πον φγτι
ΨΗΜΕΡΗΣΙΘΣ
Πρτας στς ειδήσεις
Πρτος στην κοκλοφορία
www.kafalonianmantt gr Emn [email protected]
Καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάs και άκης
ΚΩΔ 3576
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ΕΜΕΜΒΡΙΟΥ 202
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2Ε 24)
ΑΝΤΙΟ
ΣΤΑΜΟΥΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
: ΚΡΕΑΤΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
. ΤΥΡΟΚΟΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
. ΚΡΕΑΤΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
Η Κεφαλονιά το ΠΟΙΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
πενθεί
το δικό της
ΑΡΓΟΣΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
a στο θέατρο τoν Μη θεοδωράκη, ανακη
ρύσσοντάς τον επίτιμο δημότη της πόλης πα
ρουσία του προέδρου του Σ πρου Πέφάνη
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ.
Τηλ.: 26740-61950
Levante Ferriescom
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ 4ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ) ΙΘΑΚΗ ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Κτασκευές Επακουές Σιντηρήσει |
Περιποιήσεις Κήπων
-εραμοσετές-ΠρκολεςΠπάμπτα Α.ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ξ 6936-919834
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
www.ketalinongefseis.gr
Ελαιοχρωματισμοί π 6976-711679|
Limanaki
PREMIER
από το 1990
ΜΑZ30ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣ ΣΚΙΑΣΗΣ
www.premierkefal onia.gr