Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

30oC, 21:00

24oC - Υγρασία 27%-80% - Άνεμοι: Ν-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:09 - Δύση ηλίου: 20:09

€0.80

Ï Ìßêçò, ç ÊÝñêõñá êáé 'ìåéò

Το ελληνικό νησί της μουσικής, η Κέρκυρα, θρηνεί έναν δικό του άνθρωπο. Κλίνει ευλαβικά το γόνυ στον «ψηλό» της ελληνικής μουσικής. Θυμάται τις περιοδείες του ως επικεφαλής της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Την πρώτη μεταδικτατορική συναυλία του στο
γήπεδο, ώρες ολόκληρες από το απόγευμα έως το βράδυ, παρουσιάζοντας τη λαϊκή ορχήστρα «που τιμήθηκε με διωγμούς από τη
χούντα» (δικά του λόγια). Με support τον Σπύρο Σαμοΐλη και το συγκρότημά του (σ.σ. Να μην περάσει ο μαύρος φασισμός γρηγορείτε. Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!). 3»

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5423

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ

ÐÞñå ìáæß ôïõ ôá êáëýôåñÜ ìáò ÷ñüíéá

Περιοδεία της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, τον Οκτώβριο του 1964 στην Λευκίμμη. Σε πρώτο πλάνο με τον Γιώργο Βαρότση, γιο του μπάρμπα Νίκου εκ των ιδρυτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αργότερα πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κερκυραίων. 3,4,5&12»

ÁíáìíçóôéêÞ 3ç äüóç
óå áíïóïêáôáóôáëìÝíïõò
áóèåíåßò óôç Âñåôáíßá 6»

ÍÝåò
ðåñéðÝôåéåò ãéá
ôï åñãïóôÜóéï
áðïññéììÜôùí
ôçò ÊÝñêõñáò 9»

Ôï Ýããñáöï
áíáóôïëÞò åñãáóßáò
óôïõò 65 ôïõ Íïóïêïìåßïõ 1 1 »

Äåí äÞëùóáí
óõììåôï÷Þ Ýîé
ïìÜäåò, ÅÐÓÊ! 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα