Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
πολίτΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕ"
ν 2021 Νο 171 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩ Σ 2018 ΕΤΟΣ
4ο 1 ΤΙΜΗ 11.50
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΦΙΜΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΣΤΟ
Εξέθεσαν εντός της Βουλής τον αίολο σχεδιασμό Μηταράκη για νέα δομή,
Συντονιστική Επιτροπή Αιρετν και Κατοίκων και Γιργος Καμίνης
ΣΕΛ14-15LAΔA ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΣΕΛ.9
ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ
ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ
ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΕ
ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΥΣ
ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ
ΑΡΝΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. .. ΖΕΡΒΑΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ