Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5049 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Ξεκίνησαν οι αναστολές...
• Οι εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή στα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,
ΕΚΑΒ, όλης της Θεσσαλίας...
• 54 εργαζόμενοι σε αναστολή στο νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ άλλοι 12
ανεμβολίαστοι έχουν πάρει
αναρρωτική άδεια και ο
αριθμός ανεβαίνει στους
66…

Περιφέρεια
Ασφαλτόστρωση στην Ε.Ο
Καρδίτσα – Μουζάκι από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

s

Πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης
•
σε ηλικία
96 ετών Ζει στις
καρδιές
μας...

s
Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr
Óåë. 3

Óåë. 14

Περιφέρεια
Δεκαέξι σεισμόπληκτες οικογένειες στη Θεσσαλία εγκαθίστανται στους νέους
οικίσκους
Óåë. 9

s

s

Óåë. 5