Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
ΙΣεπτεμβρίου
(Κoδημερινή οκονομική εδική εgημρίδο Διακηρί}ευν-Δημοηρστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7457
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 23 10 952233
Παραμένουν
μειωμένεs
οι εισφορέs
και το 2022
Ενέσειs ρευστότηταs
στην αγορά
- Πς θα στηριχτούν εστίαση, τουρισμό, λιανεμπόριο
Τα στοιχεία από την
αγορά είναι ενθαρρυντικά, καθς λιανεμπόεπχειρήσεων
στο λιανικό εμπόριο,
ειδικά στους κλάδους
που γονάτισαν το προ ηγούμενο 12μηνο . Κι
τουρισμός,
Διατηρούνται και το
2022 μειωμένες κατά
3 ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές για
εργοδότες και εργαζομένους , με τροπολογία του υπουργείου
Εργασίας που κατατέ .
θηκε στο νομοσχέδιο
για την επικουρική
ασφάλιση.
Η τροπολογία προβλέπει την παράταση
της μείωσης των
συνέχεια στην 11
εστίαση είδαν επτέ.
λους τα ταμεία τους όλα αυτά χωρίς να συνυπολογιστούν
αανάσες
νοucher για την εξόφληση φόρων. εισφορν ως το τέλος του
χρόνου .
Εστίαση
αζεσταίνονται
μετά από έναν παρατεταμένο"χειμνα .
Τα ίδια στοιχεία δε .
χνουν , όμως, ότι οι βαριές απλειες των
προηγούμενων μηνν
θα χρειαστούν χρόνο
για να καλυφθούν , εξ
ου και η ανάγκη στήρι ξης ως την πλήρη ομαλοποίηση
οικονομικής δραστη.
ριότητας .
Στους μήνες πoυ έρχονται θα πέσουν τουλάχιστον 500 εκατ .
Ευρ ζε στά- σε επι χειρήσεις εστίασηςτουρισμού,
σύμφωνα με πληροφορίες αναζητείται η
φόρμουλα για επιδό - Ωστόσο, οδεύοντας
αρχάς
στην εστίαση, που είδε
στο δεύτερο τρίμηνο,
τον επίσημα καταγετης γραμμένο τζίρο της
αυξημένο κατά 400 εκ.
ευρω σε σχέση με
πέρσι , τα καλά νέα συνεχίστηκαν και στο δί
ΙουλίουΑυγούστου , ειδικά στις
τουριστικές περιοχές
όπου το κύμα επισκεπτν μάλλον ξεπέρασε
προσδοκίες.
προς τη χειμερινή
σεζόν και με δεδομένα
τα αυστηρά περιορι
στικά μέτρα για τους
ανεμβολίαστους από
τις 13 Σεππεμβρίου, το
στοίχημα της ρευστό.
του κλάδου έχουν
λάβει περί τα 100 εκατ.
(υπολογίζεται
ότι περίπου 30.000
είναι
ωστόσο ο αριθμός θα
ανέβει καθς έχει
δοθεί παράταση ως
τέλος Σεπτεμβρίου για
δικαιούχου .
Λιανικό
εμπόριο:
Αυξήθηκε
κατά 10,8%
ο όγκ0s των
Πωλήσεων
επανέρχεται.
έρχεται
τητας
ακουμπνειν το πρόγραμμα επδοτήσεων ,
που είναι σε πλήρη
εξέλιξη.
Ος τρα, περίπου Σύμφωνα με αρμόδιες
10.000
την επανυποβολή αιτή.
σεων που απορρίφθη
καν λόγω
( τουλάχιστον 5.000 .
επιχειρήσεις
συνέχεια στην 10
τον Ιούνιο
του 2021
Νέες αιτήσειs
ΠΡΟΝΕ Κ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ &
για το επίδομα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΠΕΚΑ
Αύξηση 10,8% σημείωσε ο όγκος των πω
λήσεων στο λιανικό
εμπόριο της χρας
συνέχεια στην 2
ορεινν
περιοχν
Σελίδα 9