Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΝΟΝΟΣ ΠΡΕΒΕE ΜΑΖΙΝΕ ΤΗ ΘΕΠΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΤΑ
Ε ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ
νος ου ο Νομός Πρέβ .
χρμα ίναι ο
Νομός Πρέβε 1V ος στον tn μας ως npος τον αρiθμό στους εμβολιασμούς των
καιροηoημένο χάρτη των κρουσμάτων, καθς
του ΕΟΔΥ. μα με την σεδόν όλος ο Aυνοu κστοίκων , Ο onoAnpu.
ψα νούμερα nou Eεntp. νουν το 60% ενo με την
Aν και η εnxνδυνό - νούσαν το 20 και τα 30 npτη 6όση στο 65,70%
τητα είναι στο τρία , τη σεδόν καθημερινά
Ξεκίνησε η αναστολή καθηκόντων των υγειονομικν
Στην Πρέβεζα η πλειοψηφία γιατρν
και νοσηλευτν έχουν εμβολιαστεί
ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΟΣ 0 ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!
Τnv nopoστοση έxλεψε Δυστυκς
ναστολής καθηκό .
ένος nρnν Μmpοστάρnς Aξωματικός
Σαν γενικό σχόλιο στον ατασχηματισμό και εnεδή έχω
ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟ. ΟΠΟ ΤΟ ΠΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ.
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΑΝΟΣΙ ,
Άμεση
ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ
ανταπόκριση...
(ΜΕΡΟΣ r')
( Από γελοιογραφία του Πετρουλάκη)
Την nερίοδο αυτή Γενετικής στα καλύ .
μάτων της επιλοής
τερα διεθνή εnιστη μου . Αυτό το έκανα
nεριοδικά . όχι μόνο για να ενα nράγματα , Οταν Ταυτόχρονα , με την μηλουτίσω τις γν.
ήμουνα στο Harvard, άδεια του Πανεπιστη . σεις μου αλλά και a .
ακουμε για τον κομονιά
nέτuχa , έπειτα αnό μίου , μηορούσα να
no nεpιέργεια να μά
noλuupn καθημερινή napακολουθήσω, ο.
εργασία. να δημο - ταν χpoνικά μου του
σιεύοω τρεις nολuσt . εnέτρεπε η έρευνά τερο Πανμιο του κό 0ω nς γίνεται η διδοσκαλία στο καλύ.
ερευνητικές μου και την διδασκα . ομου.
γκλωβισμένο γατάκι στη μηχανή x
ο Μικαra r, Λουκός εργασίες Μοριακής λia opσμένων μαθη .
αυτοκινήτου .