Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 02.09.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7681
29 χρόνια
Πς διαμορφνεται το τοπίο των εισοδημάτων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Τρεις παράγοντες κρίνουν τους νέους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα
Βορείου Ελλάδος
μέσω της διαφάνει ας των τιμολογίων
Το άλι στα τιμολόγια ρεύματος
α ρευματος
και Πός επιχειρεται νη
μπουν. φρένα
0ι κνήσεις Της PΑΕ μέσω Της διαφάνειας των Τμολογίων ,
όστε να περιορστούν υπέρμετρες αυξήσεις στη λιανκή καθς
οι Τμές χονδρικής καλπάζουν. Πός θα κριθε το Πού θα γύρει
τλικά η πλάστιγγα .
Πολύ σύντομα επιχειρήσεις και κατα
ναλωτές θα έρθουν αντιμέτωποι με
μα δισρεστη Ππραγματικότητα: την
επαχθή αύξηση των Τιμολογίων ηλεκ
Τρισμού, εξαπτας της εκτναξης τω
χονδρεμπορικν τιμν. Σε μα περίοδο
εnβαρυμένη από την υγειονομική
κρίση και τα Παρελκόμενα της η επιβίρυνση του ενεργειακού κόστους
ετιμάται ότι εξελσεται σ κρίαμο
κοινωνικό Πρόβλημα, με ανεξέλεγτες
συνέπεες
ΕΜΑΚΤΡ:Η άστησην ης Απαρ αι τοεbound στα έτοδι παιργορήσεων
Στην κεφαλαιακή θωράκιση του ομίλου μετά την
ολακλήρωση της ΑΜΚ ύψους 120,5 εκατ. ευρ και
στη διαρκή προσπάθεια περιορισμού των διοικητικν
εξόδων αλλά και της στροφής σε κερδοφόρες δραστηριότητες επικεντρθηκε η διοίκηση Του ομίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά τη χθεσνή Παρουσίαση αποτελεσμάτων α' εξαμήνου στους αναλυτές .
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, ήδη έχει επτευχθεί Περιορισμός εξόδων διοίκησης κατά 25% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (φθάνον
τας στο χαμηλότερο σημείο τωντελευταίων 2,5 χρό ων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το management),
εν Παράλληλα επανέλαβε Πως ο όμιλος επιχειρεί να
απαγκιστρωθεί από μη κερδοφόρες αγορές, Παραμέ
νοντας ενεργός σε Ελλάδα και Ρουμανία.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευθ. Μπουλούτας Παραδέχθηκε Πως στο πλαίσο αυτής της διαδικασίας θα υπάρξει κδιακύμανση από Τρίμηνο σε
Τρίμηνο , κυρίως σε ό,ΤΙ αφορά Τον κατασκευαστικό
βραχίονα, Τη θυγατρική Ακτωρ, η οποία εξακολουθεί
να υποαποδίδει. Σημεινεται Πως η αρχική εκτίμηση
του management είναι Πως ο κλάδος Των κατασκευν
θα βρεθεί σε φάση ισορροnίας έως το Τέλος του 2021.
Νος Οικονομκάς
Δευθυντής του
0 Πρμας
Προσθέτοντας
κάθε ένα ευρ Που
χρησιμοποιείται για
την αγορά εστηρίου
με τη χρήση Του, ένα
ευρ ακόμη.
AEGEAN Παρατείνει
ούν να προχωρή-!
σουν σπην έκδοση
των εισιτηρίων τους
περισσότερες
λεπτομέρειες, οχετι κά με την Παροχή,
αλλά και το δίκτυο
εξωτερικού και εσωτερικού , μπορούν να
Καθς Το
εμβολιαστικό Πρόγραμμα και η διάθεση
Προπληρωμέ
καρτν
Πραγματοποιείται με
ειστήρια Που έχουν
Του δικτύου της και
ταξδια
εθνικό
01/09/2021
26/03/2022,
Παράλληλα Τριπλασάζει
Miles+Βοnus μίλια
κάθε Πτήσης για
Παλιούς και νέους
δικαιούχους.
Εισάγοντας
εκπτωτικό
αγοραστεί
αυτής
μέχρι
Ειδικότερα , σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση,
AEGEAN ήδη από Τις
αρχές Του καλοκαιρ1ού διπλασιάζει την
αξία Τυ Freedom
Pass σε όλους τους
νέους 18 έως 25
Freedom
συνεχίζεται ,
AEGEAN Παρατείνει
την Προσφορά της
στους νέους 18 έως
25 ετν και
σήμερα,
την Προσφορά της
έως και 30/09/2021
συνεχίζοντας να διπλασιάζει την αξία του
Freedom Pass για
την αγορά ειστηρίων για oποιαδή
ΠοΤε πτήση εσωτερικού ή εξωτερικού
John Paulson:
βρουν
ιστοΤις
σελί δες
www.aegean aincom
Φούσκα τα
ολόκληρο το Σεπτέμβριο, διπλασιάζοντας
την αξία της και
Τριπλασιάζοντας α
Miles+Βonus μίλια
κάθε πτήσης Πυ
κωδικό
κρυπτονομίσματα
θα πάνε στο μηδέν

στη αδικά διαμορφωμένη σελίδα στο
www.aegean air.com ,
οι δικαιούχοι μπορΚ
www.olympicair.com
έχουν
εμβολιασθεί έως και
τα τέλη Αυγούστου,
Created by Universal Document Converter