Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Υπουργείο Οικοσφαλές, g1
3, Σ a
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10499-ΕΤΟΣ 37ο-TΙΜΗ 1 .ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΟΧI" ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ανησυχία
προκαλεί
η νέα
"Αναταράξεις
μετάλλαξη "Mu"
Σελ. 3
ΚK. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
νόσοκομεία
Δεν είναι αποδεκτή
μια επανάληψη
του 2015
στο προσφυγικό
Σελ.2
Σελ 910
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣ00ΡΕΣ
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Να επενδύσουμε στην Παιδεία,
όχι να αποκλείουμε νέους από τα ΑΕΙ
Ψήφος
εμπιστοσύνης
Για άλλη μια φορά οι επενδυτές
έδειξαν ότι εμπιστεύονται την Ελλάδα και στην έκδοση για Πρτη φορά
ταυτόχρονα δύο ομολόγων-5ετούς
και 30ετούς οι Προσφορές ξεπέρα.
σαν κάθε Προσδοκία . Η διπλή αυτή
έξοδος, από την οΠοία το Ελληνικό
Δημόσιο άντλησε συνολικά 2,5 δισ.
ευρ, πραγματοποιήθηκε Παρότι
έχει καλυφθεί ο εφετινός στόχος
δανειακού Προγράμματος.
Σελ. 4
η Ελλάδα με το 5ετες
και το 30ετες ομόλογο
ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΝΤΟΥ
Όμως , η αυξημένη zήτηση για ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους , και
μάλιστα από μενάλη μερίδα θεσμικν επενδυτν, έδωσε την ευκαιρία
στη χρα να βελτισει τη ρευστότητα της καμπύλης αποδόσεων σε ακόμη δύο σημεία, αντλντας, παράλ.
Aηλα, κεφάλαια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Από τον Ιούλιο του
201 , όταν η Νέα Δημοκρατία ανέ .
λαβε τη διακυβέρνηση της χρας,
μέχρι σήμερα , η Ελλάδα έχει αντλή.
σει - συνολικά-30 δισ. ευρ από τις
αγορές , εκ των οποίων τα 23,5 δισ.
ευρ κατά τη διάρκεια της Πανδημίας .
Οπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικν , Χρήστος Σταϊκούρας , Πα ρά τις αυξημένες δυσκολίες και την
πρωτόγνωρη αβεβαιότητα
θνές επίπεδο - καταφέρνουμε να
διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα
της χρας σε
Σελ. 7
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Πως θα λτουργήσουν
σε διεΘα υπάρξουν
αλλαγές στην
ελάχιστη βάση
εισαγωγής
πανδήμιας
ύψος.
Ορνανισμός Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους θα συνεχίσουμε την υλοποί .
ηση μίας έξυπνης και διορατικής
εκδοτικής στρατηγικής , με συνεπή
παρουσία στις διεθνείς αγορές .
Σελ. 9
Σελ. 3
Ο λογικός