Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

2

ΣEΠTEMBΡIOY
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5819

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

137 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΠΓΝΠ ΚΑΙ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

272 τα κρούσµατα
στη ∆υτ. Ελλάδα,
αυξάνονται οι νοσηλείες

«Κοκκίνισαν»
Αχαΐα και Ηλεία

ΣΕΛ. 3

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τι προτείνουν
οι ειδικοί για
τα σχολεία
ΣΕΛ. 11

550 εκτός

Νοσοκοµείων Αχαΐας
u ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
u ΑΣΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ
ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
u ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΕΛ. 4-5

ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
Ι.Χ. ΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ: ∆ΥΟ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΕΣ

Αλλαγές
µε «άρωµα»
γυναίκας

∆ΥΟ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ

Αγγελίες«φάντασµα»
για αγορά
αυτοκινήτων

ΣΕΛ. 13

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟ

Νέα επίθεση
κατά
Μπονάνου

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

ΣΤΑΜΟΣ-ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αθώοι για την
κουκουναριά
ΣΕΛ. 2

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

«Εκρηκτική» νύχτα στη Γερµανού!
ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ∆ΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΣΕΛ. 21-25

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟ

Αµυντική θωράκιση
στην Παναχαϊκή
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ Ν.

ΣΕΛ. 7

«Τσιµεντωµένο» πτώµα
γυναίκας
ΣΕΛ. 7